More about EFS

Algemene informatie

DATA
Module 1 maandag 4 t/m vrijdag 8 maart 2024
Module 2 maandag 10 t/m vrijdag 14 juni 2024

TIJDEN
De colleges worden gehouden van maandag tot en met donderdag van 13:00 – 19:30 uur en vrijdag van 09:00 – 16:00 uur.
Een programmadag bestaat uit 2 dagdelen van ieder 3 uur.

LOCATIE
De opleiding vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Erasmus Universiteit Rotterdam,
Campus Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3000 DR Rotterdam
tel (010) 408 14 76
Kleine kaart weergeven

OVERNACHTING
EFS kan hotelovernachtingen voor u regelen. EFS heeft afspraken gemaakt met het vlak naast de Erasmus Universiteit gelegen
Novotel. Onderdeel van die afspraak is een reductie op de kamerprijs. Indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid
kunt u dat aangeven op het inschrijvingsformulier voor de cursus. EFS verhoogt dan de cursusprijs met de kosten van de
hotelovernachtingen.

In verband met de afspraken die EFS heeft gemaakt met Novotel zijn de hotelkosten ook verschuldigd
indien binnen een maand voor aanvang van de cursus de reservering voor de hotelovernachtingen wordt geannuleerd. Indien
aanmelding voor de hotelovernachtingen binnen één maand voor de cursus geschiedt kunnen EFS en Novotel niet garanderen
dat een hotelkamer beschikbaar is en kan het zijn dat een andere (hogere) kamerprijs van toepassing is. Wij wijzen verder
volledigheidshalve op onze algemene voorwaarden die op de door EFS voor de cursist geregelde hotelovernachtingen van
overeenkomstige toepassing zijn.

De bedragen voor de hotelovernachtingen zijn de volgende, per nacht: Module 1: € 125,- / Module 2: € 180,- (maandag tot vrijdag)

CURSUSGELD

Module 1 en 2 samen € 6.600,- inclusief cursusmateriaal en maaltijden.
Module 1 of 2 afzonderlijk € 3.600,- inclusief cursusmateriaal en maaltijden.

TAAL
De voertaal van het programma is Nederlands.

TIJDBESLAG
Naast de verplichte aanwezigheid op vier van de vijf cursusdagen per module, dient u rekening te houden met de tijd die nodig is voor de voorbereiding van de colleges – gemiddeld een ochtend per collegedag – en het schrijven van de verhandeling ten behoeve van het mondeling examen.

GROEPSGROOTTE
Groepen bestaan uit maximaal 25 deelnemers teneinde actieve participatie optimaal te realiseren.

TOELATINGSEISEN

Gezien het hoge niveau van de opleiding zijn de toelatingseisen gesteld op een voltooide academische fiscale opleiding en ten minste drie jaar relevante praktijkervaring.

DISCLAIMER
EFS behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen betreft het beleid, het programma, het cursusgeld en andere zaken vermeld op deze website. Bij aanmelding gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

ACCREDITATIE / PERMANENTE EDUCATIE
De opleiding is geaccrediteerd. Hierdoor kunt u voor deelname PE-punten verkrijgen. Dit geldt in elk geval voor NOB- en RB-leden. Het volgen van de gehele post-master kwalificeert naar onze mening voor 60 uren (30 uur per module). Meer informatie kunt op deze pagina vinden en op de website van uw beroepsorganisatie.

CERTIFICAAT
Bij deelname aan beide modules dan wel aan een afzonderlijke module ontvangt u, na verdediging van uw verhandeling, een certificaat. De post-master wordt afgesloten met een feestelijke buluitreiking.

STUDIEMATERIAAL
Uitgebreid digitaal studiemateriaal wordt ruim voor aanvang van de modules verstrekt aan de cursisten.

CONTACT
Voor informatie betreffende de inhoud van het programma en kwalificatievereisten kunt u terecht bij:

Willem Boei
Coördinator Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht
boei@law.eur.nl
+31 (0)6 117 54 832