More about EFS

Theses

Filter by programme
Filter by year
Filter by keyword
Reset alle filters


Title Year Author Programme
Het beslismodel van het HvJ. EG 2008 Mr.drs. A.J. van den Bos Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? 2010 Mw. G.H. van Doorn Post-Master in EU Customs Law
Preferenti�le oorsprong: de prijs af fabriek 2010 Mr. C.E.P. Jansen Post-Master in EU Customs Law
Mogelijkheden en belemmeringen rond de internationale informatie-uitwisseling bij de Douane 2010 Drs. M.A.A. Koenen Post-Master in EU Customs Law
Bindende tariefinlichting: zekerheid of onzekerheid? 2010 Mw. C.M.F. Kuijten MSc. Post-Master in EU Customs Law
De (on) zin van de huidige controle-inspanning door de Nederlandse Douane inzake de uitvoer van landbouwgoederen 2010 Drs. M.A.M. Neggers Post-Master in EU Customs Law
Niet - uniforme wet- en regelgeving verhoogt problematiek bij handhaving 2010 Mr. R.K.W. Roelofs Post-Master in EU Customs Law
De Hoge Raad en artikel 220 van het CDW: hoe vaak mag de Douane zich (nog) vergissen? 2010 Mr. T.J.W. Spanbroek Post-Master in EU Customs Law
EMCS: A challenge for companies and tax authorities? 2010 Mw. K. Topanka Post-Master in EU Customs Law
Douanesamenwerking op Nationaal, Europees en Internationaal vlak 2010 Mw. Mr. Mr. Drs. C.B.J.M. van der Worp Post-Master in EU Customs Law
Intellectuele Eigendomsrechten en Douane; 'Fictie of Frictie' 2010 Dhr. P.K. Sannes Post-Master in EU Customs Law
AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom 2009 Dhr. M.J.M.M. de Haas FB Post-Master in EU Customs Law
Common Consolidated Corporate Tax Base; Het toerekeningmechanisme als oplossing voor transfer pricing problematiek? 2010 Mr.drs. J.H. Ammerlaan RA Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De houdsterverliesregeling vs. de EU-verdragsvrijheden 2010 Drs. R. de Graaf Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Gelijk hebben, maar hoe krijg je het? 2010 Mr. R.E. van der Horst Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Het OESO modelverdrag 2008 getoetst aan EU-verdragsvrijheden 2010 Mr.drs. F.A. Israel Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Fiscale coherentie: “a rule of reason” 2010 Mw. Mr. A.J.W. van Opzeeland Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De grenzen van de grensoverschrijdende fiscale eenheid 2010 Mw. Mr. K.C. Willemars Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Buiten de EU gevestigde douaneschuldenaar 2011 Mr. B.C. Brouwer Post-Master in EU Customs Law
The new era of preferential origin rules 2011 Lic. C.M. de Anda del Corte Post-Master in EU Customs Law
Indeling van alcoholhoudende dranken na ultrafiltratie 2011 Mr. G. Danilovic Post-Master in EU Customs Law
Uitdagingen van de Europese Douane-Unie; Verleden, heden en toekomst 2011 Dhr. R. Foroughi Post-Master in EU Customs Law
Douanestatus als gevolg van het blenden van minerale olien 2011 R. Geerts LL.M. Post-Master in EU Customs Law
Horizontaal toezicht en de trends in de EU 2011 Drs. M.W. Kouwenberg Post-Master in EU Customs Law
Doorvoer strategische goederen 2011 Mr. D.G. Leenman Post-Master in EU Customs Law
De grenzen van AEO 2011 Y.M. Tang MSc. Post-Master in EU Customs Law
O wee! Soprope! 2011 Mr. D. Wijkhuizen Post-Master in EU Customs Law
Financiële vrijstellingen en prestaties van derden 2011 Mr. E.J. Bos Post-Master Indirecte Belastingen
De uitzondering op fictieve leveringen - Promotie! Heffingsemotie? 2011 Mr. J.W. Braam Post-Master Indirecte Belastingen
“In het binnenland gevestigde personen” en de fiscale eenheid 2011 Mr. K.M. Chung Post-Master Indirecte Belastingen
Hoe kan worden aangetoond dat uitgaven zijn opgenomen in de prijs van de uitgaande goederen en diensten? 2011 MSc. S.A. Harbers Post-Master Indirecte Belastingen
De vaste inrichting in de btw: terecht gebruikt of misbruikt? 2011 Drs. M. Herber Post-Master Indirecte Belastingen
De niet-economisch handelende belastingplichtige - Wat is zijn aftrekrecht? 2011 Mw. M.M. Hinskens LLM Post-Master Indirecte Belastingen
Het btw-compensatiefonds voor de zorg - Mag de paradox geneutraliseerd worden? 2011 MSc. J. ter Horst Post-Master Indirecte Belastingen
THE INFRINGEMENT PROCEDURE IN THE VAT 2011 Mr. B.P. Kirchev Post-Master Indirecte Belastingen
Samenhangende diensten door verzekeringstussenpersonen: “Nauw én”? 2011 Drs. D.J. van de Lisdonk Post-Master Indirecte Belastingen
Detaillist zijn zonder kruidenier te wezen! 2011 Mr. A.T. Maaskant Post-Master Indirecte Belastingen
HET ERKENNINGSVEREISTE: TERECHT EEN ONDERGESCHOVEN KINDJE? 2011 Mw. J.Q. Moes LLM Post-Master Indirecte Belastingen
En wat vindt de (modale) consument? 2011 MSc. B.C.M. Nuijen Post-Master Indirecte Belastingen
Islamitische financiering in de Europese btw 2011 Mr. C.A. Peeters Post-Master Indirecte Belastingen
Verhuur van onroerend goed - Een kwestie van plussen en minnen! 2011 Mr. G.G. Sandbrink Post-Master Indirecte Belastingen
Destination unknown - De reisbureauregeling 2011 MSc. E. Sparidis Post-Master Indirecte Belastingen
Verkoop van deelnemingen in de economische en niet-economische sfeer 2011 MSc. N. Tanouti Post-Master Indirecte Belastingen
Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen 2011 Mr. R.H. van Veen Post-Master Indirecte Belastingen
Ketentransacties - Tijd voor een vereenvoudiging? - 2011 drs. L. Wachtel LLM Post-Master Indirecte Belastingen
De ontwikkeling van het begrip verhuur in de Europese btw 2011 Mr. A.H. de Winter Post-Master Indirecte Belastingen
Anti-circumvention clause; EU non-preferential rules of origing vs EU anti-dumping regulation 2011 Mr. C.C. Klaui Post-Master in EU Customs Law
De vergoeding in natura: vele misverstanden 2009 Drs. D. van der Zijden Post-Master Indirecte Belastingen
Financieringen in concernverband: een volwaardige economische activiteit of een vreemde, 'bijkomstige' vreemde eend in de bijt? 2009 Mr. M.M.G.A. Voets Post-Master Indirecte Belastingen
Is it the thought that counts? - Over regelmatigheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid 2009 Mr. M.P. van Ooij Post-Master Indirecte Belastingen
'To have and to hold' - Een onderzoek naar BTW behandeling van de aan- en verkoop en uitgifte van aandelen 2009 Mr. I.F. Molenaar Post-Master Indirecte Belastingen
Voortgang van de btw vrije overdracht van een onderneming 2009 Mr. C.E. Sturm Post-Master Indirecte Belastingen
Algemeenheid van goederen en diensten in (inter)nationaal verband 2009 Mr. R. Boevé Post-Master Indirecte Belastingen
Het begrip ?zelfstandig? binnen de belastingplicht 2009 Drs. A.E.M. Luijten Post-Master Indirecte Belastingen
Dga-problematiek 2009 Drs. M.L. Huynh Post-Master Indirecte Belastingen
De uitleg van het begrip economische verwevenheid 2009 Drs. M.W. Horsthuis Post-Master Indirecte Belastingen
Concurrentievervalsing: hoe staan we ervoor? 2009 Mr. J.G. Damink Post-Master Indirecte Belastingen
Opwaardering van beltegoed: hoeveel waarde is toegevoegd? 2009 Drs. R.L.V. van Haagen Post-Master Indirecte Belastingen
Onderwijsvrijstelling, voordelig of verzwarend? 2009 Mw. A.P. Euser Post-Master Indirecte Belastingen
De vaste inrichting, een fascinerend grensgeval 2009 Mr. drs. D.H.J. van Ettinger Post-Master Indirecte Belastingen
Swaps en pro rata in de financiële sector 2009 Mr. S. Barendregt Post-Master Indirecte Belastingen
Detachering: voortaan altijd met btw? 2009 Mr. X. Chu Post-Master Indirecte Belastingen
Kosten voor gemene rekening en artikel 37 Wet OB 2009 C. Cheung MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Na het Wel nu het Wee van de Constructie CV 2009 Mr. B. Broersma Post-Master Indirecte Belastingen
Het begrip schadevergoeding in de btw 2008 Drs. M.B. van der Wielen Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Abbey II; the road to VAT free fund management 2008 Mr. J. Wessels Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
BTW heffen of verleggen 2008 D. van Weel-Pont bac. Post-Master Indirecte Belastingen
Grensoverschrijdende fiscale eenheid bij financiële instellingen taboe 2008 Drs. J. Vermeer Post-Master Indirecte Belastingen
De vestigingsplaats in de context van de BTW-Richtlijn 2008 Mr. M. van de Ven Post-Master Indirecte Belastingen
To exempt or not to exempt; that is the question! 2008 Drs. N. Tetteroo Post-Master Indirecte Belastingen
De pro rata: De omzet werkelijk gebruikt? 2008 Drs. S. van de Snepscheut Post-Master Indirecte Belastingen
De commissionairsstructuur, internationaal nog te handhaven? 2008 Mr. S. Slagman Post-Master Indirecte Belastingen
De zaak Maierhofer - De gevolgen voor art. 15, lid 1, letter a Wet BRV in de recreatiesector 2008 Drs. E. Schregardus Post-Master Indirecte Belastingen
s de nieuwe wetgeving van invloed op de pro rata regeling? 2008 Mr. E.H.A. Peeman Post-Master Indirecte Belastingen
Schadevergoedingen in de Omzetbelasting 2008 Mr.drs. M. Nusmeier Post-Master Indirecte Belastingen
Het leerstuk van misbruik van recht: een nadere kwalificatie 2008 Mr. E.J. Makkus Post-Master Indirecte Belastingen
Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten 2008 R.J.M.C. Lantman MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Het etiket van het gemeentehuis 2008 Drs. J. van der Laan Post-Master Indirecte Belastingen
De medische vrijstelling - opnieuw onder het mes? 2008 Drs. L.M.J.J. Kuijpers Post-Master Indirecte Belastingen
Fictieve prestaties, vanaf 1 januari 2007 in werkelijkheid btw-belast? 2008 Mr. T. Kok Post-Master Indirecte Belastingen
Het wel en wee van de verwervings-btw 2008 Mr. W.J.G.M. Hundscheid Post-Master Indirecte Belastingen
Symbolische btw of niet?! 2008 N. Hinssen MSc Post-Master Indirecte Belastingen
De afnemer en de aftrekbaarheid van de btw op acquisitiekosten 2008 Drs. M. Edie Post-Master Indirecte Belastingen
Welk gebouw wordt nog vrijgesteld van BTW verhuurd? 2008 Mr. N. van Duijn Post-Master Indirecte Belastingen
Geknipt of verknipt? 2008 Mr. G. Drachta Post-Master Indirecte Belastingen
Het BUA: houdbaarheid verstreken? 2008 Mr.drs. T. Bijlard Post-Master Indirecte Belastingen
Bemiddeling: communautair bekeken 2008 Mr. M.M.M. Busink Post-Master Indirecte Belastingen
De vaste inrichting in beweging? 2008 Mr. R.B. Bruins Slot Post-Master Indirecte Belastingen
De DGA: van ondernemer weer terug bij af? 2008 Mr. C.G. Abdoellakhan Post-Master Indirecte Belastingen
Financiele vrijstelling: Wat is het toekomstperspectief? 2007 Mr. J.N. Zijlstra Post-Master Indirecte Belastingen
De BTW-vrijstelling voor onderwijs in Nederland en in Duitsland 2007 M.J. Wittenhorst FB Post-Master Indirecte Belastingen
Wat is de reikwijdte van de BTW-vrijstelling voor betalingsverkeer in het geval van outsourcing? 2007 Mr. A.S. Tammenga Post-Master Indirecte Belastingen
Overgangsbepalingen in het licht van de harmonisatie van de BTW 2007 Mr. M.W.C. Soltysik Post-Master Indirecte Belastingen
Investment banks: "de BTW behandeling" 2007 J.M. Rodriguez Merelles Post-Master Indirecte Belastingen
Crossborder leasing in de BTW: kan met het huidige instrumentarium van de BTW de onevenwichtige heffing worden bestreden? 2007 Drs. R. van Toor Post-Master Indirecte Belastingen
De overheid wakker gebeld: Telecommunicatiemaatschappijen trekken aan de bel 2007 Msc. S.J. Leening Post-Master Indirecte Belastingen
De (ondernemers)activiteiten van de directeur-grootaandeelhouder 2007 Mr. M. Keyzer Post-Master Indirecte Belastingen
Een keuzerecht voor de vennootschap? 2007 Mr. A.C. van der Horst Post-Master Indirecte Belastingen
Ongewenst zwanger van een gedrocht? Wat zijn de gevolgen voor de aftrek van voorbelasting van het meer richtlijnconform maken van de Wet OB? 2007 Mr. H.J.M. van Hoof Post-Master Indirecte Belastingen
De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties 2007 Drs. P.W.C. Hoezen Post-Master Indirecte Belastingen
Misbruik van recht, of misbruik van rechtszekerheid? 2007 Mr. V. van Hoek Post-Master Indirecte Belastingen
De aanleg van de Noord/Zuidlijn, handelt de overheid 'als overheid'? 2007 Mr. B. Cooper Post-Master Indirecte Belastingen
Inbreng in een personenvennootschap 2007 R.J.M.A. van den Bosch Post-Master Indirecte Belastingen
Pensioenfondsen en omzetbelasting 2007 Mr. A.J. Beltman Post-Master Indirecte Belastingen
De koepelvrijstelling als alternatief voor de fiscale eenheid in de omzetbelastin 2006 Drs. R.N.F. Zuidgeest Post-Master Indirecte Belastingen
Is er hoop voor niet-tijdige bezwaarschriften? 2006 Mw. Mr. D.M. Wouters Post-Master Indirecte Belastingen
Samengestelde prestaties, een Gordiaanse knoop? 2006 Mr. Y. van der Tempel Post-Master Indirecte Belastingen
Het leerstuk van de fiscaal rationele oplossing in de Europese BTW 2006 Mr. drs. L.M. van Rey Post-Master Indirecte Belastingen
Prijssubsidie? Wie de rekening betaalt, doet niet ter zake 2006 Mr. M.G.D. Pot Post-Master Indirecte Belastingen
Schadevergoeding, Geen goed dus het is een dienst; door de rechter bepaald? 2006 Mw. Mr. D. van Ofwegen Post-Master Indirecte Belastingen
A horse is a horse of course, unless... 2006 Mw. Mr. P. Nijveld-Dullaart Post-Master Indirecte Belastingen
BTW en grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden; "Onbekend maakt onbemind" 2006 Mr. R. Mierop Post-Master Indirecte Belastingen
Hoe past de sociaal-culturele BTW-vrijstelling binnen het kader van de Zesde Richtlijn? 2006 Mr. drs. J. Maessen Post-Master Indirecte Belastingen
Terbeschikkingstelling van onroerend goed, (soms) van verhuur 2006 Mr. R. Maas Post-Master Indirecte Belastingen
17(6) in strijd met primair EG recht? 2006 Dhr. J. Kruize Post-Master Indirecte Belastingen
Hoe gemeen zijn de kosten voor gemene rekening? 2006 Mr. J.E.J. de Koning Post-Master Indirecte Belastingen
Waardering voor de Staatssecretaris? Vergoeding in natura vs. Belwinkelbesluit 2006 Mr. H. Knobbe-de Olde Post-Master Indirecte Belastingen
Kenmerkend en essentieel beheer van vastgoedfondsen 2006 Drs. R.D. Hofman Post-Master Indirecte Belastingen
Prepaid phone cards in the EU; Vision on the future 2006 Mw. mr. M.M. van Hemert Post-Master Indirecte Belastingen
Vaste inrichting'; definitie (on)gewenst? 2006 Drs. W.P.J. van Eijk-Nagel Post-Master Indirecte Belastingen
"ONE STOP SHOP" In lijn met de oorspronkelijke doelstelling van de Europese BTW? 2006 Mr. D.D. Brouwer Post-Master Indirecte Belastingen
Wie betaalt de omzetbelasting bij invoer 2006 Mr. J.J. Birkhoff Post-Master Indirecte Belastingen
De commissionair, levering of dienst bij fictie 2006 Mr. B.C.L. van den Berg Post-Master Indirecte Belastingen
"Holding" te ver opgerekt? 2006 Mr. A.J. Bax Post-Master Indirecte Belastingen
De coffeeshop: Volledige aftrek van voorbelasting of toch niet? 2005 Mr. W. Zorge Post-Master Indirecte Belastingen
Selfbilling: Voorwaarden en de gevolgen voor presterende ondernemer en afnemer 2005 Drs. W. Zanting Post-Master Indirecte Belastingen
Hoofdkantoorkosten in de BTW, Een omgekeerde Tolsma 2005 Mr. I. Wittebrood Post-Master Indirecte Belastingen
Het begrip prestatie in de BTW 2005 Mr. R.A. van Vugt Post-Master Indirecte Belastingen
BTW carrousel fraude vanuit het perspectief van een bonafide ondernemer; 'Niets te vrezen'? 2005 Mr. J.F.Y. Tjin A Lien Post-Master Indirecte Belastingen
Vrijgestelde effecten? Onderzoek naar de reikwijdte van handelingen inzake Effecten 2005 Dhr. H. Stringer Post-Master Indirecte Belastingen
Pro rata; Handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat 2005 Mr. M. Schreuder Post-Master Indirecte Belastingen
BTW belastbaarheid van diensten tussen hoofdhuis en vaste inrichting 2005 Drs. J.P. Scholten Post-Master Indirecte Belastingen
Asymmetrich beroep, een brug te ver? 2005 Mr. B.S.J. Rappagne Post-Master Indirecte Belastingen
Afronding van de berekende BTW-bedragen: mag het een procentje meer zijn? 2005 Mr. R. Nikken Post-Master Indirecte Belastingen
De integratieheffing ontleed 2005 Drs. M. van Loon Post-Master Indirecte Belastingen
Voorstel wijziging plaats van dienst: Wat te doen met huidige jurisprudentie 2005 Drs. J. Lere-Pland Post-Master Indirecte Belastingen
Hoge Raad 9 juli 2004 logisch? 2005 Mr. J. Leijten Post-Master Indirecte Belastingen
Ruiltransacties ondergewaardeerd 2005 Drs. S. van Kreijl Post-Master Indirecte Belastingen
Volgende patient! Is de huidige medische vrijstelling in Nederland nog wel levensvatbaar? 2005 C.A. Koedijker Post-Master Indirecte Belastingen
Het tijdstip van verschuldigdheid van BTW 2005 Mr. A.R. Jairam Post-Master Indirecte Belastingen
De gevolgen voor de omzetbelasting van het aangepaste verrekenprijzenbesluit 2005 Mr. E.M. Hartman Post-Master Indirecte Belastingen
Software? een levering van een goed of toch een dienst? 2005 W. Engelen Post-Master Indirecte Belastingen
Gelegenheid geven tot nieuwe BTW-constructies 2005 Mr. R.G. Effting Post-Master Indirecte Belastingen
Fiscale eenheid en financiele verwevenheid 2005 Dhr. A.A.M. van den Corput Post-Master Indirecte Belastingen
De vaste inrichting als zelfstandig afnemer van financiele diensten 2005 Mr. M.J. Bulkmans Post-Master Indirecte Belastingen
Is herziening op diensten mogelijk? 2005 Mr. A.H.S. Bouwman Post-Master Indirecte Belastingen
Leasing in de omzetbelasting: "? als een eigenaar?" of toch maar niet? 2004 Mr. P.D. Vettenburg Post-Master Indirecte Belastingen
"Van vakantiewoning tot wetswijziging?" 2004 Mr. J. Stoffels Post-Master Indirecte Belastingen
In het binnenland gevestigd 2004 Mr. A. Schippers Post-Master Indirecte Belastingen
Grenzen aan de fiscale eenheid 2004 Dhr. O.J.A. Pathuis FB Post-Master Indirecte Belastingen
Securitisatie: Factoring van financiele dienstverleners 2004 Mr. T.N.H. van der Meij Post-Master Indirecte Belastingen
Wanneer is een prestatie bijkomstig? 2004 Drs. G.B. Markink Post-Master Indirecte Belastingen
Economische eigendomsverkrijging in vastgoedlichamen 2004 Dhr. E. van Loon Post-Master Indirecte Belastingen
BTW-consequenties promotieactiviteiten 2004 Dhr. F.J. van der Loo Post-Master Indirecte Belastingen
Buitenlandse reisbureaus en BTW: Onbegrensde mogelijkheden? 2004 Mr. J.L. Krüsel Post-Master Indirecte Belastingen
"De verhuur van onroerend goed in samenhang met geexploiteerde installaties" 2004 Mr. S.F. Griessen Post-Master Indirecte Belastingen
Moeien': de stand van zaken in 2003 2004 Mr. N. Geensen Post-Master Indirecte Belastingen
Nationale wetgevingen en haar richtlijn conforme uitleg 2004 Mw. S. Fritsch Post-Master Indirecte Belastingen
De passieve terbeschikkingstelling van onroerend goed 2004 Drs. D.J. Boswinkel Post-Master Indirecte Belastingen
De afnemer van de prestatie in de omzetbelasting 2004 Mr. B. Bogaardt Post-Master Indirecte Belastingen
Mr. D.G. Arends 2004 Mr. D.G. Arends Post-Master Indirecte Belastingen
Op welke manier wordt de rechtszekerheid door de BTI gewaarborgd? 2009 Mw. C.S. Buysing Damste Post-Master in EU Customs Law
Buitenlandse huurauto's en de heffing van BPM 2009 Mr. W. Hamstra Post-Master in EU Customs Law
Bevoegdheden van de douane op zee 2009 Dhr. D.J. Smit Post-Master in EU Customs Law
Omkering van de bewijslast in het douanerecht 2009 Mr. M.W.J. van Schijndel Post-Master in EU Customs Law
Samenloop van de nationale en Europese instanties in de douanerechtspraak 2009 Mr. S. Plesman-Jalink Post-Master in EU Customs Law
BTI 2009 Mr. C.M.O. Scheepens Post-Master in EU Customs Law
De indeling van goederen in het douanetarief en de invloed van de Europese Commissie 2009 Mr. A. Odems Post-Master Indirecte Belastingen
Alternatief bewijs bij niet zuivere AGD's 2009 Mr. M. Nieuwland Post-Master Indirecte Belastingen
Security First 2009 Mr. J.F.J. Bonewit Post-Master in EU Customs Law
Regresacties met betrekking tot invoerrechten, accijnzen en omzetbelasting onder het CMR-Verdrag en het CDW en de samenloop daarvan. 2009 Mr. J.A. Biermasz Post-Master in EU Customs Law
Heeft u iets aan te geven? 2009 Mr. A.C. Droste Post-Master in EU Customs Law
De rol van de "functie" bij indeling in het douanetarief 2009 Mr. Drs. A.E. Spiessens Post-Master in EU Customs Law
Douanesanctierecht in de EU. Loopt Nederland niet uit de pas? 2009 Mr. M.J.M. Mies Post-Master in EU Customs Law
De bijzondere betekenis van de strafrechtelijk vervolgbare handeling in het communautaire douanerecht 2009 Mr. M.L. Marinc Post-Master in EU Customs Law
Een onderzoek naar de reikwijdte van de economische voorwaarden bij de douaneregeling 'behandeling onder toezicht' 2009 Drs. I.H. Nuyts Post-Master in EU Customs Law
Wie krijgt de zwarte piet? 2009 Drs. J. Norbruis Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Controle- en Opsporingsbevoegdheden in de nieuwe Algemene Douanewet 2009 Mr. P. Janssen Post-Master in EU Customs Law
Douanevertegenwoordiging en AEO 2009 Dhr. P.J. Jonge Post-Master Indirecte Belastingen
Informatie-uitwisseling tussen Douane en het frontoffice wegvervoer 2008 Drs. M.H.A.P. Veltman RA Post-Master in EU Customs Law
Indeling van monitoren 2008 Mr. A.W. Stoffels Post-Master in EU Customs Law
Een 'vergissing' van het Hof van Justitie? 2008 Mr. K.P.H. van der Schoot Post-Master in EU Customs Law
De terbeschikkingstelling van de mededeling 2008 Drs. R.R. Ramautarsing Post-Master in EU Customs Law
Gevolgen van de veiligheidswijziging van het Communautair Douanewetboek op de wederuitvoer van niet communautaire goederen 2008 H.H. Mulder Post-Master in EU Customs Law
Self assessment 2008 Mw. Mr. M.H. Loopstra Post-Master in EU Customs Law
Douanestrafrecht: het pleitbaar standpunt 2008 Mr. C.F.L. Kaijser Post-Master in EU Customs Law
Eigen Middelen in het gemoderniseerde Communautair Douanerecht 2008 Drs. R.J. Jakobs Post-Master in EU Customs Law
Single European Authorisations en Centralised Clearance: succes of mislukking? 2008 Drs. S. van Dijk Post-Master in EU Customs Law
Fiscale strafbeschikking binnen de Douane 2008 Mw. K.R. Ajodhia Post-Master in EU Customs Law
De samenwerking tussen de Douane en VROM in een Europese context 2008 Mr. A.F. van Damme Post-Master in EU Customs Law
Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven 2008 Mr. D.L.L. van den Berg Post-Master in EU Customs Law
RL 2003/96: Accijns verruimd? 2008 W.F.A. van den Berg RA Post-Master in EU Customs Law
Douane en biobrandstoffen 2008 Mr. R.W. de Bakker Post-Master in EU Customs Law
Het OESO modelverdrag 2008 getoetst aan EU-verdragsvrijheden 2010 Mr. drs. F.A. Israel Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Common Consolidated Corporate Tax Base - Het toerekeningmechanisme als oplossing voor transfer pricing problematiek? 2010 Mr. drs. J.H. Ammerlaan Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De grenzen van de grensoverschrijdende Fiscale Eenheid 2010 Mr. K.C. Willemars Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Fiscale coherentie: ?a rule of reason? 2010 Mr. A.J.W. van Opzeeland Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De houdsterverliesregeling vs de EU-verdragsvrijheden 2010 drs. R. de Graaff Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Gelijk hebben, maar hoe krijg je het? 2010 Mr. R.E. van der Horst Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Arrest van het Hof van Justitie EG in de zaak Deutsche Shell GmbH onder de loep: wisselkoersverliezen op de investering in een deelneming aftrekbaar? 2009 Drs. S.P. de Buck Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Nationale beperkingen in de tijd van arresten van het HvJ EG 2009 Drs. J.J. van Dam Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Het materieel werkgeversbegrip versus vrij verkeer van diensten 2009 Mr. J.W. Elzinga-Snoek Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Misbruik & fiscale beleidsvrijheid in de Communautaire rechtsorde - Tendensen in de Gemeenschapsjurisprudentie in relatie tot kapitaalvergoedingen 2009 M. Evers LL.M Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
'De rechters in Luxemburg zijn niet blind' - De Europese regelgever vs de Europese rechter 2009 Mr. B.F.A. van Huijgevoort Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Vestigingsplaatswijziging en de SPE - Een nieuw alternatief voor de grensoverschrijdende verplaatsing van een vennootschap 2009 Mr. drs. J.A. Kok Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De eerste standaardvoorwaarde van Art. 3.65 IB 2001 getoetst aan het EG-recht 2009 Mr. drs. G.E. Kolste Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Exitheffingen en EG-recht, een analyse 2009 Mr. M.P.A. Monfrooij Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Het bankgeheim doorbroken? 2009 mr. drs. B. Pijnaker Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De herinvesteringsreserve in Europeesrechtelijk perspectief 2009 Mr. M.C.A. Smits Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Verdragsgerechtigdheid van niet-Europese multinationals 2009 Drs. F.C. Tiemens Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Outsourcing door bancaire instellingen 2012 Drs. N. Bevaart Post-Master Indirecte Belastingen
"Makelaar, blijf bij je leest.? - Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten. 2012 J. Bouwmeester MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Ondernemingschap door voorbereiding - Een onderzoek naar de invloed van duurzame voorbereidende handelingen op het btw-ondernemingschap ingeval van incidentele prestaties 2012 Mr. J. de Jong Post-Master Indirecte Belastingen
Het communautaire leveringsbegrip: een nadere kwalificatie van de overdracht of overgang van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken 2012 Drs. A. van Esdonk Post-Master Indirecte Belastingen
Artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: Begin van het einde van de fiscale soevereiniteit? 2012 Mr. A.L. Faber Post-Master Indirecte Belastingen
Groene visie over de holdingresolutie 2012 J.D. Gomez MSc Post-Master Indirecte Belastingen
De levering van een bouwterrein in de btw 2012 Mr. drs. B.G.A. Heijnen Post-Master Indirecte Belastingen
De openbare (water)weg als sportaccommodatie 2012 Drs. H.J. Hensens Post-Master Indirecte Belastingen
Misbruik van recht - Waar liggen de grenzen? 2012 Mr. E.J.E. Hoekstra Post-Master Indirecte Belastingen
De toepassing en gevolgen van het verdedigingsbeginsel 2012 Mr. M.H.W.N. Lammers Post-Master Indirecte Belastingen
Normale waarde in de BTW-Richtlijn bij gelieerde verhoudingen 2012 Mr. R.B. Nelissen Post-Master Indirecte Belastingen
Het recht op aftrek van btw bij evenementen die gratis toegankelijk zijn 2012 P. Pleunis MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Corporate governance en btw-toezicht in Europa 2012 Mr. M. Smits Post-Master Indirecte Belastingen
De economische realiteit ontmaskerd 2012 Drs. E.T. Terra Post-Master Indirecte Belastingen
Wettelijk geregeld onderwijs: Overheidshandelen of vrijgestelde ondernemersprestatie? 2012 Mr. C.S. Waage Post-Master Indirecte Belastingen
Factoring en het voorstel tot wijziging - Over identificatie en kwalificatie van prestaties 2012 Mr. drs. A.G.J. Wentink Post-Master Indirecte Belastingen
Ondernemerschap van gemeentelijke stichtingen - Onafhankelijk van gemeenten? 2012 Drs. H.S. Westra Post-Master Indirecte Belastingen
Hoe moet het pro rata aftrekrecht in een concern met een hoofdhuis en één of meerdere vaste inrichtingen worden vastgesteld? 2012 S. Williams MSc Post-Master Indirecte Belastingen
De ontwikkeling van de huidige domicilieringsprocedure in de afgelopen 20 jaar 2012 A.J. den Ouden Post-Master in EU Customs Law
AEO in verzet 2012 drs. ing. A.J.C. Lindsen Post-Master in EU Customs Law
Solvabiliteit (n) iets nieuws onder de zon!? 2012 drs. R.S. Adema-Steenwijk AA RA RO Post-Master in EU Customs Law
Dutiability of Royalty payments and License fees 2012 mr. B. de Rybel Post-Master in EU Customs Law
Financiële aansprakelijkheid van lidstaten voor administratieve fouten die leiden tot het niet kunnen heffen of innen van douaneschulden 2012 mr. drs. M.A. van Zon Post-Master in EU Customs Law
De indelingsverordening in perspectief 2012 mr. E.M. van Doornik Post-Master in EU Customs Law
Het WTO-recht in de rechtsorde van de EU 2012 mr. N. Sayedi Post-Master in EU Customs Law
Zekerheidstelling bij opslag 2012 P.A.C. op t Hoog Post-Master in EU Customs Law
Bestemmingscriterium in de Wet op de accijns 2012 R. Pehlivan LLM Post-Master in EU Customs Law
Diefstal van accijnszegels - de ondernemer is de sigaar 2012 S. Kruikemeier MSc Post-Master in EU Customs Law
Niet fysieke uitvoer van technologie 2012 Y.K.M. Florentinus Post-Master in EU Customs Law
Overgang van een algemeenheid van goederen bij vastgoed 2012 Mr. R.A.W. Maat Post-Master Indirecte Belastingen
Het prijsgeven van controlebevoegdheden bij vereenvoudigde douaneregelingen 2012 P. de Heij Post-Master in EU Customs Law
De rol van (niet-)kostendekkende vergoedingen in de btw 2012 Mr. S.M.P. Bakhuys Post-Master Indirecte Belastingen
Buiten de EU gevestigde onderneming en de vergunning ?toegelaten exporteur? 2012 Mr. J.M.W. Timman-Boeijen Post-Master in EU Customs Law
De rangorde tussen de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van kapitaal 2012 Drs. C.H.G. Kuijpers Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Vrij verkeer van informatie 2012 Drs. D.E. Dürselen Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Het Hof van Justitie en het tweezijdig perspectief 2012 Mr. J.B.H. Albers Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Dividendbelasting, Nederlandse Antillen en de werking van de standstill-bepaling 2012 Mr.drs. M.J.C Pieterse Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Zijn de Nederlandse verliesverrekeningsregels voor buitenlandse verliezen in overeenstemming met het Unierecht 2012 Mr. M.M. Dongor AA Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Kapitaalverkeer binnen het Koninkrijk_ de LGO een derde land 2012 Mr. R.M. Engelkes-Obdeijn Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De zaak Vale. Sluitstuk van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing 2012 Mr. R.J. Noordam Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De Trust en het EU-recht 2012 Mr. Y.T.P.M. Ootes Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Grensoverschrijdende verliesverrekening binnen de EU - de mogelijkheden en ontwikkelingen 2012 drs. J.A. de Rooij Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Enkele Europese aspecten van de Innovatiebox 2012 mr. P.A. Roodenburg Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Verdeling van de heffingsbevoegdheid - Reikwijdte van een rechtvaardigingsgrond 2012 mr. J.C. Huussen Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De indeling in de nomenclatuur van dranken die zowel gegiste als gedistilleerde alcohol bevatten 2010 Drs. H.G. van Empel Post-Master in EU Customs Law
Een gemeenschappelijke markt zonder fiscale distorties - De 150 kilometergrens Europeesrechtelijk getoetst 2012 R.J. de Wit MSc Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Het gevecht tussen twee vestigingsplaatsen van één belastingplichtige 2012 E.F.J. Dreijer MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?! 2013 Drs. S. van der Pligt- Benito Post-Master in EU Customs Law
De Compliance-Manager: De Moderne Toezichthouder binnen Douane Schiphol-Cargo 2013 Mr. R.S. Makka Post-Master in EU Customs Law
Een beschouwing van fraudebestrijding op nationaal- en EU-niveau (hoe is de samenwerking tussen de lidstaten en OLAF bij het beschermen van het EU-budget georganiseerd?) 2013 G.H. Jensen Post-Master in EU Customs Law
Het niet voldoen aan verplichtingen: een voorwaardelijk voordeel verspeeld? 2013 mr. O.R.L. Gemin Post-Master in EU Customs Law
AEO: Aanvraag, schorsing en intrekking 2013 mr. P.J.H. Schoenmakers Post-Master in EU Customs Law
De Nederlandse integratieheffing in Europees perspectief: Is het einde van de Nederlandse integratieheffing nabij? 2013 Mr. A.M. Kruijer Post-Master Indirecte Belastingen
Cash pooling in de btw 2013 Mr. D.A. Hovinga Post-Master Indirecte Belastingen
Misbruik van recht en de werking naar derde landen 2013 Mr. D.J. Sinke Post-Master Indirecte Belastingen
De vaste inrichting: een tweezijdig begrip? 2013 Mr. E. Usta Post-Master Indirecte Belastingen
Is het RBS Deutschland arrest een begrenzing van het leerstuk van misbruik van recht en/of het neutraliteitsbeginsel? 2013 M.I. van Haaren, LLM Post-Master Indirecte Belastingen
De overdracht van een algemeenheid van goederen bij de verkoop van een deelneming: Is er sprake van een 'kijkdoos' gedachte? 2013 J.I. Rossa, MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Pensioenfonds = Gemeenschappelijk beleggingsfonds? 2013 Mr. K. Saleh Bakir Post-Master Indirecte Belastingen
Een paar woorden een groot verschil? De verplichting van EU lidstaten om btw-begrippen verder te harmoniseren 2013 Mr. M. Wurtz Post-Master Indirecte Belastingen
Vouchers in de EU 2013 M. Boerman, MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Herziening bij wijziging van niet-economische naar economische activiteiten? 2013 Mr. P.W. Schlechter Post-Master Indirecte Belastingen
Zeeschepen en btw ? Moeilijk navigeren? Een vergelijking tussen de Btw-richtlijn en de Wet OB en toetsing aan doel en strekking van de Btw-richtlijn 2013 V.S. Hekker, MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Kostendoorberekeningen; een vergoeding voor een btw-belastbare prestatie? 2013 W.J.Y. Oudman, MSc Post-Master Indirecte Belastingen
?Schijn of wezen?: de reikwijdte van de vrijstelling voor bemiddeling in de financiële en verzekeringssector, in het bijzonder in het kader van het (Europese) provisieverbod. 2013 K.L.F. Hommen, MSc Post-Master Indirecte Belastingen
?Eureka? het is duidelijk wanneer de verbouwing van een onroerende zaak tot eennieuw vervaardigd goed in de zin van de Wet omzetbelasting, leidt !? 2013 Mr. M.J. Wildeboer - Helstone Post-Master Indirecte Belastingen
Maatstaf van heffing in het licht van artikel 80 Btw-richtlijn en het leerstuk misbruik van recht 2013 Mr. R. Brinks Post-Master Indirecte Belastingen
Strikte uitleg van de neutrale vrijstelling 2013 mr. J. Zutt Post-Master Indirecte Belastingen
EU-oplossingen voor classificatieproblemen bij hybride entiteiten 2013 Mr. drs. J.H.A. de Klerk Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De Nederlandse dividendbelasting en inbound investeringen door buitenlandse beleggingsinstellingen:een Europeesrechtelijke toetsing 2013 B.A. van Dijk MSc Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De invloed van het Unie-recht op outbound investeringen. 2013 Mr. C. Cuijnen - Vergoes Houwens Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De Marks en Spencer uitzondering: de klok teruggezet? 2013 A.C. Liem LL.M MA Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Artikel 2 lid 4 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Een ongeoorloofde belemmering? 2013 Mr. C.W.J. Lorenzo van Rooij Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De reikwijdte van het begrip ?vervreemden? in artikel 13b lid 2 onder a wet vpb ?69 zorgt bij een grensoverschrijdende fusie voor strijdigheid met EU-recht 2013 J.J. Bouman MSc Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Valutaverliezen en deelnemingsvrijstelling: een belemmering? 2013 Drs. D.J. Dragt Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Een Unierechtconform alternatief voor de keuzeregeling 2013 K. van Dam MSc Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Kan artikel 13l Wet VPB 1969 door de Europeesrechtelijke beugel? 2013 Mr. drs. M.G.H. van der Kroon Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
De liquidatieverliesregeling: De hoogte en het tijdstip van het in aanmerking nemen van het verlies nader unierechtelijk beschouwd 2013 M.R. Lugten MSc Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Is de fiscale eenheidsregeling EU-proof? 2013 Mr. R.M.J.C. van Berkensteijn Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen en directe investeringen 2013 Mr. drs. S.E.J. Beishuizen-Baatsen Post-Master Directe BelastingenUNIQUE
Het systeemgericht toezicht bij de Nederlandse Douane 2012 drs. R.R. Happée Post-Master in EU Customs Law
Tussen wal en schip - Minderbevindingen bij vervoer van minerale oliën 2014 mr. drs. A.G.J. Wentink Post-Master in EU Customs Law
Btw en accijns bij onregelmatige invoer 2014 mw. mr. I. van den Eijnde Post-Master in EU Customs Law
?Arm?s length? douanewaarde 2014 mw. mr. N. Bezemer Post-Master in EU Customs Law
Terugbetaling en kwijtschelding van rechten in perspectief - is er lijn in de jurisprudentie? 2014 Drs. J.A. Ordonez Afan Post-Master in EU Customs Law
Dual Use een gemeenschappelijk speelveld!? 2014 mw. M. Strijkers-Eikelenboom Post-Master in EU Customs Law
Is de Nederlandse vrijstelling voor medische diensten in het licht van het Europese recht wel juist gediagnostiseerd? 2014 mr. J.M.A.T. Smits Post-Master Indirecte Belastingen
Verlegde heffing van BTW; bij levering tot executie van zekerheden 2014 mr. C.J.M Hulsing Post-Master Indirecte Belastingen
Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? 2014 D. Euser MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Private Equity fondsen en Omzetbelasting 2014 mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen
Virtuele valuta in de btw 2014 mr. E.J. Creemers Post-Master Indirecte Belastingen
De onbelastbare subsidie en de invloed op de (pre-) pro rata van een belastingplichtige 2014 G.A. van Zuilen LLM Post-Master Indirecte Belastingen
Ongerechtvaardigde (overheids)verrijking in de btw 2014 mr. H.G.J. Teeuwsen Post-Master Indirecte Belastingen
?(Gedeeltelijke) niet-ondernemers en de fiscale eenheid btw? 2014 J.L.M. Gerrits MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Is de Nederlandse vrijstelling voor medische diensten in het licht van het Europese recht wel juist gediagnostiseerd? 2014 mr. drs. J.R. Vollering Post-Master Indirecte Belastingen
De overgangsregeling voor intracommunautaire goederenleveringen: na meer dan 20 jaar toch over de houdbaarheidsdatum? 2014 mr. L.D.M.A. Reijs Post-Master Indirecte Belastingen
Toepassing van de btw-vrijstelling afhankelijk van de erkenning en omschrijving door de betrokken lidstaat 2014 drs. R.C. van der Aalst Post-Master Indirecte Belastingen
De overgang van een algemeenheid van goederen in de btw en de behandeling van lichamelijke en onlichamelijke zaken 2014 mr. R.J. Penders Post-Master Indirecte Belastingen
Het belang van het oogmerk van de belastingplichtige voor de rechtstreekse en onmiddellijke samenhang 2014 S. van Krimpen MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Kwalificeert inschrijfgeld als het verlenen van toegang? 2014 mr. W.H.J.C. Delhoofen Post-Master Indirecte Belastingen
Verrekenprijzen en locatievoordelen in opkomende landen 2014 mr. B. Rietveld Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De ongerechtvaardigde discriminatie van de 150km voorwaarde voor de 30%-regeling 2014 Mr. drs. S.N. Kimsma Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
E-commerce & fiscaliteit: tijd om het vaste inrichting begrip uit te breiden? 2014 M.L.E. Kamp MSc Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Verrekenen van bronbelasting 2014 drs. D. Kuiper Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Het EU-rechtelijke verdedigingsbeginsel en de directe belastingen 2014 mr. R. Marchal Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Aanpassing of uitbreiding van het begrip â??vaste inrichtingâ? biedt geen passende oplossing voor de onevenredige verdeling van de heffingsbevoegdheid over de winst die wordt behaald met e-commerce 2014 mr. A.C.M. Kok Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De OESO hybrid mismatch linking rules getoetst aan artikel 24 van het OESO Modelverdrag 2014 mr. S.A. tijl Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Compartimentering in inboundsituaties 2014 H.Riemens MSc Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Verrekenprijzen en locatievoordelen in opkomende landen 2014 mr. B. Rietveld Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Toepassing nultarief in fraudesituaties 2015 S. Huizer LL.M Post-Master Indirecte Belastingen
De verdeeldheid over de reikwijdte van Skandia 2015 R. Akpinar LL.M Post-Master Indirecte Belastingen
Vooruitbetalingen, annuleringen, no-shows en btw 2015 J.M.B. Boender MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Elektronische betaaldiensten 2015 K.A.M.M. Theunissen LL.M MSc Post-Master Indirecte Belastingen
De inzet van arbeidskrachten in de (para)medische sector: geen heffing van btw of juist een grote kopzorg? 2015 A.M.R. Purnot LL.M Post-Master Indirecte Belastingen
Staat de gemeentelijke terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie op basis van de btw-richtlijn buitenspel? 2015 P. van Barneveld MSc Post-Master Indirecte Belastingen
United: de unittheorie en de complextheorie 2015 mr. I.M. Duinker Post-Master Indirecte Belastingen
Shared economy, collaborative consumption and taxable persons for the VAT 2015 M. Urrutia Aldama MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Ook op de Middellandse Zee betaalt u btw 2015 R. de Bruijn LL.M Post-Master Indirecte Belastingen
De plaats van levering van goederen: eenvoudig vast te stellen? 2015 H.G.A. van Assen LL.M Post-Master Indirecte Belastingen
De territoriale reikwijdte van de fiscale eenheid btw en haar effecten, een kwestie van grensoverschrijdende belastingplichtigen 2015 mr. M. Prevoo Post-Master Indirecte Belastingen
Btw-fraude v. 2.0 Medeplegen van btw-fraude in de digitale (deel)economie 2015 mr. A. Sanders Post-Master Indirecte Belastingen
De vaste inrichting: is het begrip nog toereikend? 2015 mr. S.S.C. Wijsman Post-Master Indirecte Belastingen
Houvast aan het Handvest 2015 D.E.B. Luttmer LL.M BSc Post-Master Indirecte Belastingen
Aftrek van btw ten aanzien van de verwerving, houden en de verkoop van aandelen 2015 mr. P.H. van Zanten Post-Master Indirecte Belastingen
De EU rechtelijke houdbaarheid van de modified nexus approach 2015 A.W. Ravelli LL.M Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
BEPS actiepunt 6 en EU-verdragsvrijheden 2015 Y.L. Xu LL.M Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Corporate Tax Transparencyâ?? 2015 G.A. Lith LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Enkele aandachtspunten rondom de berekening van voorkoming van dubbele belasting 2015 mr. drs. L.M. Dols Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Grensoverschrijdende fiscale eenheid onontkoombaar?! 2015 mr. A. de Groot Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Intrekking teruggaafregeling dampretour gerechtvaardigd? 2015 mr. E.J.M. van Heugten Post-Master in EU Customs Law
Registered EXporter (REX) system: â??curse and a blessing for EU importers? 2015 F. van der Zwaan LL.M Post-Master in EU Customs Law
Douanewaarde voor invoer btw en voor douanerechten 2015 mr. H.A.S. Dragtenstein Post-Master in EU Customs Law
Accounting for transfer pricing adjustments in customs valuatio 2015 M.I. van Haaren LL.M Post-Master in EU Customs Law
De werking van het EU-Douanerecht in het Koninkrijk der Nederlanden 2015 mr. drs. J.S. de Jong Post-Master in EU Customs Law
The non-EU established exporter of dual-use goods 2015 J. Groenendijk LL.M Post-Master in EU Customs Law
Verschoonbare verzuimen bij een douaneschuld bij invoer 2015 J. Belmans LL.M Post-Master in EU Customs Law
Double Dip, when the application of EU customs and VAT provisions lead to double taxation 2015 W.M.F. Engelen Post-Master in EU Customs Law
Classification of unassembled articles: from legitimate to abusive operating structures 2015 P.P. Ghetti MA Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Examination of goods in the EU Customs legislation, sampling and ... time travel in customs control 2015 F.P. Girgenti LL.M Post-Master in EU Customs Law
Data Analytics 2015 L. Keyes Post-Master in EU Customs Law
Juridische houdbaarheid van de first-sale-for-export-regeling onder het DWU 2015 M.L. Schippers LL.M Post-Master in EU Customs Law
The Impact of UCC for AEO 2015 Y.S. Teong MSc B.A. Post-Master in EU Customs Law
Can a 'Value Driver Framework' improve the post-BEPS tax and transfer pricing compliance of multinationals? 2016 drs. E.O. Rinck Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De fiscale behandeling van de inbound moeder-dochterfusie 2016 A. Zijlstra-Vermijs LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Naar harmonisatie van Europese REIT-regimes 2016 mr.drs. R. Willemstein Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Bestaat de arm's-length prijs van transacties binnen een MNO ten aanzien van IE of is er een beter alternatief? 2016 V.S. Hekker MSc Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De fiscale behandeling van portfoliodividenden bij niet-ingezetenen na de arresten Miljoen, X en Societe Generale: enkele kanttekeningen 2016 mr. P.M.C. Dekkers Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Innovatie(box): de invoering van iets nieuws 2016 M.F.J.H. van Buren LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De jacht op staatssteun. Is het alle moeite waard? 2016 J. de Langen LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De algemene anti-misbruik bepaling in de Anti-tax Avoidance Directive. 2016 drs. J.A. van den Bosch MBA Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Barbarians at the Gate. Ontwerpwetswijzigingen en ATAD; de overnameholding uitgespeeld? 2016 D. van Rikxoort MSc Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Nederlandse fiscale wetgeving EU GAAR proof? 2016 E.J. Falk MSc Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Fast Bunkering Klaipeda, uitholling van de commissionairsfictie? 2015 mr. D.L.L. van den Berg Post-Master Indirecte Belastingen
Codificatie van het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel in het Handvest 2016 mr.drs. A.E. Keulemans Post-Master Indirecte Belastingen
Doorlopende posten: Welke voorwaarden zijn er en wanneer is het zinvol? 2016 mr.drs. C.N. Tang RC Post-Master Indirecte Belastingen
Samenwerkingsverbanden in de zorg 2016 mr. D.J.T.W.A. Hilkens Post-Master Indirecte Belastingen
Het speelveld tussen de btw en transfer pricing. De grenzen verkend? 2016 mr. G.P.A.T. Vonken Post-Master Indirecte Belastingen
Niet betaald, toch gekregen. Net invoicing en btw-teruggaaf in het kader van Richtlijn 2008/9/EG 2016 dhr. H.J. de Waard Post-Master Indirecte Belastingen
Een prestatie, twee tarieven? 2016 mr. H.R. van der Wal Post-Master Indirecte Belastingen
Reikwijdte van btw-vrijstelling voor handelingen inzake betalingen en overmakingen in het licht van Payment Service Directive-2 2016 I.V. Bondarev LL.M Post-Master Indirecte Belastingen
Een mededingingsneutrale koepelvrijstelling 2016 L. Janssen MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Handelingen van publiekrechtelijke lichamen in Europeesrechtelijk perspectief 2016 mr. L.M.J. de Rooij Post-Master Indirecte Belastingen
Gemeente Borsele - Lage vergoedingen in de btw. De objectief economische benadering van het Hof van Justitie 2016 mr. M. Zeegers Post-Master Indirecte Belastingen
De levering van een goed. Het leven na Fast Bunkering Klaipeda UAB 2016 mr. N.C. Mulder Post-Master Indirecte Belastingen
Wie is de afnemer voor de btw? 2016 mr. N.M. Brueker Post-Master Indirecte Belastingen
Partage in Europees perspectief 2016 R. Wijkstra LL.M Post-Master Indirecte Belastingen
Horen, (her)zien en zwijgen? 2016 mr. R.G.J.W. van Esch Post-Master Indirecte Belastingen
Werkelijk gebruik bij een private bank nauwkeuriger? 2016 mw.mr. R.I.E Veldema Post-Master Indirecte Belastingen
De houdbaarheid van de Nederlandse btw-positie van pensioenfondsen als gemeenschappelijke beleggingsfondsen binnen de EU-btw 2016 S. van der Wal LL.M Post-Master Indirecte Belastingen
Is de vereenvoudigde ABC-regeling nog wel een ABC-tje na Fast Bunkering Klaipeda? 2016 S.S.L. van den Berg RB Post-Master Indirecte Belastingen
Btw-kwalificatie van een hernieuwbare brandstofeenheid 2016 dhr. V.S. Merhai Post-Master Indirecte Belastingen
Blockchain als mogelijke upgrade voor de btw 2016 W.A.G. van Berkel MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Inward Processing - Role in the Global Economy 2016 F. Darshan Post-Master in EU Customs Law
Verdediging tegen een ongunstige BTI 2016 mw. mr. R.M.T. de Vries Post-Master in EU Customs Law
Incurrence of a customs debt â?? changes under the UCC and impact on established case law 2016 N.J.W.A.H. Koolen Msc. Post-Master in EU Customs Law
Opportunities for the elimination of trade in hazardous substances to protect Planet Earth 2016 mw. mr. E.A.M. Michielsen Post-Master in EU Customs Law
De bevoegdheden van de lidstaten en de harmonisering ter zake van sancties op het gebied van douaneovertredingen binnen de Europese Unie 2016 mw. mr. T. Arkesteijn en mr. R. van den Boogert Post-Master in EU Customs Law
The BTI system under the UCC, what's it worth? 2016 G.A. Verzandvoort LLM Post-Master in EU Customs Law
Bepaling van de douanewaarde van kunstvoorwerpen 2016 A.M. van Bovene LLM, BA Post-Master in EU Customs Law
Oorsprong, vertrouwen en het nieuwe REX-systeem 2016 mw. mr. J.J.G.M. van Nunen Post-Master in EU Customs Law
Costs and benefits of facilitation and security in trade 2016 A. Arola Post-Master in EU Customs Law
Heeft Aruba een moeilijke keuze te maken tussen de BDV en de WTO CVA? 2016 C.A. Leijdekkers MSc. Post-Master in EU Customs Law
De impact van het arrest gemeente Borsele op de Nederlandse praktijk: het einde van de scholenconstructie? 2017 mr. A.M. de Wit Post-Master Indirecte Belastingen
De ondernemende consument 2017 Mw. B. Yildirim Post-Master Indirecte Belastingen
Grensoverschrijdende Ketentransacties - Waar vindt het grensoverschrijdend vervoer plaats 2017 mr. D.M. van Nuss Post-Master Indirecte Belastingen
Samenwerken?! Maar dan wel graag zonder btw - Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van het leerstuk Kosten voor gemenene rekening en de houdbaarheid daarvan in Europees perspectief. 2017 mr. drs. H.J.P.N. Holierhoek Post-Master Indirecte Belastingen
Iberdrola-arrest: noodzakelijk of niet? Onderzoek naar de invloed van het Iberdrola-arrest op het recht op aftrek en de positie van de afnemer van de prestatie 2017 Mw. mr. J. Stam Post-Master Indirecte Belastingen
Skandia - Een nieuwe rechtsregel voor de BTW? Een analyse van de Guidelines van het Value Added Tax Committee Working Paper 886 2017 J.H. Ammerlaan Msc LLM RB RA Post-Master Indirecte Belastingen
AFTREK VAN VOORBELASTING EN DE PRO RATA Is er lijn in de jurisprudentie? 2017 drs. J.A. Ordonez Afan Post-Master Indirecte Belastingen
De belastingplicht van de publiekrechtelijke lichamen 2017 mr. J.M. Siyar Post-Master Indirecte Belastingen
Alternatieven voor het conceptwetsvoorstel Uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten 2017 K.F.H. van Lierop MSc LLM Post-Master Indirecte Belastingen
Toepassingsbereik van vrijstellingen in de financiële- en verzekeringssector op basis van de uitleg van het Hof van Justitie 2017 mr. K.R. Carton Post-Master Indirecte Belastingen
Btw-ketenfraude en rechtsbescherming - verankering in de wet? 2017 mr. L.M.S.M. van Esdonk-Bongaarts Post-Master Indirecte Belastingen
Gedeeltelijke toepassing van de koepelvrijstelling 2017 M.H.T. Verstappen MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Vrijgesteld samenwerken in de zorg ? Verhandeling over de toepassing van de koepelvrijstelling bij samenwerking in integrale zorgketens 2017 mr. M. van Kimmenaede Post-Master Indirecte Belastingen
Het houden van aandelen: een nieuwe toekomst voor de houdstermaatschappij? 2017 mr. N. Oudkhoul Post-Master Indirecte Belastingen
Invoerrechten en Omzetbelasting bij invoer van intellectuele eigendom binnen concernverband 2017 drs. P.T.A. van der Zande Post-Master Indirecte Belastingen
Het nationale vervaardigingsbegrip in Europees perspectief 2017 mr. R.M. Verhees Post-Master Indirecte Belastingen
Agent en commissionair in een digitale wereld - Is onderscheid nog mogelijk en wenselijk? 2017 mr. S.L. La Grouw Post-Master Indirecte Belastingen
Resultaatafhankelijke vergoedingen in de btw 2017 S.N. Sturkenboom MSc Post-Master Indirecte Belastingen
De grenzen van misbruik van recht en de economische realiteit 2017 drs. T.B. Poelstra Post-Master Indirecte Belastingen
Herziening van btw op kostbare diensten: een kostbaar goed 2017 mr. E.E.A. Siem Post-Master Indirecte Belastingen
Naar een bredere toepassing van het bestemmingslandbeginsel bij grensoverschrijdende digitale B2C diensten 2017 mr. drs. H. Rahigh Post-Master Indirecte Belastingen
Modernization of E-commerce Imports into the EU A Customs and VAT Perspective 2017 M.T. Vroom LLM Post-Master in EU Customs Law
The convergence between Customs, VAT, and Transfer Pricing in a global supply chain 2017 S. Claeys LLM Post-Master in EU Customs Law
The customs implications of Incoterms and how Incoterms and customs are actually misaligned 2017 C.I. van Wezel LLM Post-Master in EU Customs Law
AEO as a mandatory requirement for Export Control? 2017 A. de Chene Post-Master in EU Customs Law
Secure Global Trade: Collateral Benefits of the European AEO program for Traders 2017 J.C. Rodriguez MSc Post-Master in EU Customs Law
Customs implications of BEPS (Action 7) 2017 C. De Lepeleire MSc Post-Master in EU Customs Law
The Centralised Clearance 2017 F. Zocche LLM Post-Master in EU Customs Law
Post clearance amendment of customs declarations and repayment of customs duties and VAT 2017 H.V. Strati Post-Master in EU Customs Law
Irregularities and shortages in the EMCS, treatment in the MSs 2017 J. Manso BSc Post-Master in EU Customs Law
The line between use and abuse: overview of the introduction of the principle in VAT and Customs 2017 L. Vermeire LLM Post-Master in EU Customs Law
Challenges for non EU established companies under UCC – exporter definition 2017 L.E. Darmanescu Post-Master in EU Customs Law
Brexit, impact en uitdagingen voor EU 2017 H.J. Sambre Post-Master in EU Customs Law
De indeling van delen in de Gecombineerde Nomenclatuur 2017 M. van der Kemp LLM Post-Master in EU Customs Law
The treatment of transfer pricing adjustments for the purpose of customs valuation 2017 M. Friedhoff MSc Post-Master in EU Customs Law
The customs valuation of the intangible assist 2017 N. Collart Post-Master in EU Customs Law
Problems of interpretation and application in tariff classification; some consequential customs compliance risks and mitigation 2017 P.C. Brigstock MA MBA Post-Master in EU Customs Law
Customs representation and responsibility: vat implication on importation and exportation 2017 V. Mastrorocco MSc Post-Master in EU Customs Law
The customs procedures used for maintenance, refurbishment and outfitting work on foreign aircraft in Switzerland and the EU 2017 W. Wilczewski LLM Post-Master in EU Customs Law
De ontsnappingsclausules van artikel 124, lid 1, onderdelen h en k, DWU: Oude of nieuwe wijn in nieuwe zakken? 2018 L.J. van Drie MSc Post-Master in EU Customs Law
Douanewaarde: Kwalificeert een pre-order als verkoop voor uitvoer? 2018 Mr. S.M.W. Vullers Post-Master in EU Customs Law
Incoterms, VAT and Customs: International Trade of Tangible Goods 2018 Gabriela Loureiro de Sousa Post-Master in EU Customs Law
A case for trusted origin determination 2018 E.P. Rosendahl Huber LLM Post-Master in EU Customs Law
Dwingt het arrest Kozuba Nederland tot aanpassing van het vervaardigingsbegrip bij verbouwingen? 2018/2019 drs. A. de Jager Post-Master Indirecte Belastingen
Aftrek van btw op verkoopkosten bij aandelentransacties 2018/2019 A.J. Ketelaar MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Matching van personeel door Regionale Transfercentra in het primair onderwijs, vrij van btw? 2018/2019 Mr. A.A. van der Bok RB MB MFP Post-Master Indirecte Belastingen
De reisbureauregeling in de btw: hoe staat het er nu voor en is aanpassing van de regeling nodig? 2018/2019 Mr. A.H. Verdonk Post-Master Indirecte Belastingen
De herzieningsregels binnen de BTW en de Wet op het BTW-compensatiefonds in relatie tot het neutraliteitsbeginsel 2018/2019 Drs. B. Tijarti Post-Master Indirecte Belastingen
Doorbelasten van kosten: we zijn er nog niet! 2018/2019 Mr. C. Graafland Post-Master Indirecte Belastingen
Bijzonder overheidstoezicht op beleggingsinstellingen 2018/2019 Mr. drs. F. van Veen Post-Master Indirecte Belastingen
Samenloop van een grensoverschrijdende ketentransactie in relatie tot een installatielevering: een gecompliceerd vraagstuk? 2018/2019 I. Ahmed LL.M. Post-Master Indirecte Belastingen
Nederlands systeem van belasting- en invorderingsrente in het licht van de BTW 2018/2019 Mr. J.W.J. Bosland Post-Master Indirecte Belastingen
De omvang van het recht op aftrek: een zoektocht naar samenhang in de btw-jurisprudentie van het Hof van Justitie 2018/2019 Mr. L. Ãœnal Post-Master Indirecte Belastingen
Boulevard of broken deals: aftrek van btw bij afgebroken transacties 2018/2019 Mr. L.S. Wu Post-Master Indirecte Belastingen
Economische realiteit als veelzijdig lapmiddel 2018/2019 Mr. M.M. Obrink Post-Master Indirecte Belastingen
Altijd van aftrek van invoer btw? 2018/2019 Drs. M.S. Overmars Post-Master Indirecte Belastingen
Btw-aftrek hoofdhuis en vaste inrichting: neutraliteit versus territorialiteit 2018/2019 N.L. van den Blink LL.M. Post-Master Indirecte Belastingen
Compensatievergoeding in de btw: onderzoek naar de impact van het MEO-arrest op de kwalificatie van schadevergoedingen in de btw. 2018/2019 P.D.M. Havermans MSc Post-Master Indirecte Belastingen
De dga als btw-ondernemer is dood, lang leve de dga als btw-ondernemer! 2018/2019 Mr. M.G.C. Tromp Post-Master Indirecte Belastingen
Bestrijding intracommunautaire btw-fraude, inlichtingenuitwisseling en samenwerking. 2018/2019 Mr. R. Bosch Post-Master Indirecte Belastingen
De commissaris in de btw 2018/2019 Mr. S.W. Kallen Post-Master Indirecte Belastingen
Happy new year!; over (goede) voornemens in btw 2018/2019 Mr. J.A. Zondag Post-Master Indirecte Belastingen
De installatielevering flexibel geïnstalleerd in het btw-systeem 2019-2020 mr. drs. S.J. Carrière Post-Master Indirecte Belastingen
Vega International: olie op het vuur? 2019-2020 D.J.M. Dubislav LL.M. Post-Master Indirecte Belastingen
Btw-ondernemerschap bij consumer-to-consumer (C2C) diensten en de positie van het digitale platform 2019-2020 E. Sculic-Bicer LLM Post-Master Indirecte Belastingen
Behoren productheffingen in de maatstaf van heffing van de btw? 2019-2020 mr. drs. E.M.M. Braas Post-Master Indirecte Belastingen
Samenwerkingsverbanden in de fiscale eenheid 2019-2020 E. Borst MSc Post-Master Indirecte Belastingen
To trust or not to trust: de beschikking fiscale eenheid in de btw 2019-2020 mr. drs. E.V.P. Rouwet Post-Master Indirecte Belastingen
De nieuwe btw regels voor e-commerce: een stap richting minder btw-fraude? 2019-2020 F.J.A. van der Does MSc Post-Master Indirecte Belastingen
De nieuwe kleineondernemersregeling (“KOR”) voor de btw per 1 januari 2020: een nadere beschouwing van de EU aspecten 2019-2020 G.P. Stanco LL.M. Post-Master Indirecte Belastingen
Het bestaan van quasi-directe kosten binnen de Europese en nationale omzetbelasting 2019-2020 mr. G.A.W. van de Wouw Post-Master Indirecte Belastingen
De reisbureauregeling: een failliete regeling? 2019-2020 mr. H.E. Vliegen Post-Master Indirecte Belastingen
Uitsluiten of Afwijken? 2019-2020 drs. J.R.G. de Vlugt MB RB Post-Master Indirecte Belastingen
Voor niets gaat de zon op 2019-2020 L. Kluvers MSc Post-Master Indirecte Belastingen
We couldn’t agree more 2019-2020 M.E. Prevoo - de Kok Msc Post-Master Indirecte Belastingen
Short stay constructies - Hoe te bestrijden? 2019-2020 mr. drs. M.M.J.A. Veltrop Post-Master Indirecte Belastingen
De impact van digitalisering op het bepalen van de plaats van dienst van evenementen binnen de btw 2019-2020 M.J. Eindhoven MSc Post-Master Indirecte Belastingen
HvJ Alpenchalets Resorts GmbH: aan de haal met de fiscale neutraliteit? 2019-2020 mr. N. Abdullahi Post-Master Indirecte Belastingen
Herzieningsregels bij ingebruikname van investeringsgoederen voor niet-economische activiteiten 2019-2020 O. Sahin MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Wat betekent het KPC Herning arrest voor Nederland? 2019-2020 Mr. drs. P.J. van Oevelen RC RB Post-Master Indirecte Belastingen
De impact van het arrest-A Oy op de btw-behandeling van ruiltransacties 2019-2020 mr. R.S.R. Ghirah Post-Master Indirecte Belastingen
De terbeschikkingstelling van flexibele privékantoorruimte: een aantal praktische oplossingen voor problemen in de praktijk 2019-2020 R.H.J. Lemmen LL.M. Post-Master Indirecte Belastingen
Vooraf overeengekomen schadevergoeding bij ontbinding van overeenkomst wegens nietnakoming, wanneer belast met btw? 2019-2020 mr. T.A.G.J. van Montfort Post-Master Indirecte Belastingen
Leidt recente Europese jurisprudentie tot een andere invulling van het besluit “omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen”? 2019-2020 mr. W. Blaauwendraat Post-Master Indirecte Belastingen
Combination of customs and excise duties when processing goods under the suspensive regimes of inward processing and excise tax warehouse 2019 K. Wu LLM Post-Master in EU Customs Law
Delen die geen delen meer zijn 2019 M. Euser MSc Post-Master in EU Customs Law
De vaste inrichting in het douanerecht; elders wel vast ingericht 2019 mr. M.C. Lommerse Post-Master in EU Customs Law
Kosten voor afgebroken handelingen; directe of algemene kosten? 2020-2021 Mr. A. Tissir Post-Master Indirecte Belastingen
De dochteronderneming als vaste inrichting van de moedermaatschappij? 2020-2021 Mr. drs. C.G.F.G. Corten Post-Master Indirecte Belastingen
Laboratoria en medische vrijstellingen in de Btw; geen medische maar een fiscale analyse 2020-2021 Mr. C.J.M. Hooijman Post-Master Indirecte Belastingen
Is het Nederlandse begrip ‘in wezen nieuwbouw’ in strijd met de Btw-richtlijn? 2020-2021 F.V.A.L. Jongen MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Tussen Keulen en Parijs ligt de weg naar Rome - Over vervoerstoerekening bij grensoverschrijdende ketentransacties 2020-2021 J. Westdorp LL.M. Post-Master Indirecte Belastingen
De verwarring na het Morgan Stanley arrest: de problematiek omtrent het pro rata recht op aftrek bij een hoofdhuis en vaste inrichting - Een onderzoek naar de (on)duidelijkheden na het Morgan Stanley arrest 2020-2021 Mr. J.C. de Jong Post-Master Indirecte Belastingen
Partage: twee ondernemers één prestatie? 2020-2021 J.U. Pammler LL.M. Post-Master Indirecte Belastingen
Het noodzakelijkheidscriterium: een vloek of een zegen? - Een analyse naar de reikwijdte van het noodzakelijkheidscriterium en de mogelijke toepasbaarheid van dit criterium in concernverhoudingen. 2020-2021 L.S.M.M. van Gennep MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Moet de quick fix inzake geldig btw-nummer quick gefixt worden? 2020-2021 Mr. M.E.R. van Moorsel-Lamers Post-Master Indirecte Belastingen
De Fiscus versus bloggers en vloggers - Het Hof van Justitie blijft de arbiter 2020-2021 M. Mikolajczyk LL.M. Post-Master Indirecte Belastingen
Wil de aftrekgerechtigde opstaan? - Een verhandeling over de aftrekgerechtigde van invoer-btw in relatie tot de douaneaangifte. 2020-2021 R.L. Eggens MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG: (snel)weg naar onbelast eindgebruik, of doodlopende weg? - In welke situaties creëert het Hof van Justitie EU een mogelijkheid tot onbelast eindgebruik? 2020-2021 R.P.H. Keuren LL.M. Post-Master Indirecte Belastingen
Kosten - door - belasting over de toegevoegde waarde 2020-2021 Drs. R.S.M. de Waard Post-Master Indirecte Belastingen
Ten onrechte in rekening gebrachte ‘BTW’, wel of geen BTW? 2020-2021 Mr. S.M. Turker Post-Master Indirecte Belastingen
Customs Union Action Plan: A step towards new customs obligations for platforms? 2020 B. van Schaik MSc Post-Master in EU Customs Law
Advertising, marketing and promotional expenses in customs valuation 2020 C.W. Tjin MSc Post-Master in EU Customs Law
Locking the backdoor; the sustainability of the solution for Northern Ireland 2020 E.P.W. Kok LL.M. MA Post-Master in EU Customs Law
Verwerking van ethanol onder douaneschorsingsregelingen en de te bepalen douanewaarde 2020 F. Hababa MSc Post-Master in EU Customs Law
Encouraging and Strengthening Customs-to-Business Partnership in Global Trade with the AEO 2020 P.Lj. Ljujic Post-Master in EU Customs Law
Moet de wet- en regelgeving op het gebied van douanesancties worden geharmoniseerd? 2020 P. Rashid LLM Post-Master in EU Customs Law
Condoning Protectionism: Origin Rules in EU Preferential Trade Agreements 2020 V. Chornyi LLM Post-Master in EU Customs Law
The state of play on IP inclusion in customs valuation under the UCC and following recent CJEU case law 2020 W.S.F. Kolkman LLM Post-Master in EU Customs Law
Earningsstrippingbepaling; EU conform? 2020 A.I. De Vos van Steenwijk LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Een antimisbruikbepaling in Kwalificatiebesluit buitenlandse samenwerkingsverbanden 2020 C.G.E. Collignon MSc LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De economische lacune in het debat over belastingplanning door multinationals 2020 D.M. Hoogwegt MSc Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Nalaten van misbruikbestrijding vs. staatssteun. Een nieuw in te slagen weg? 2020 F. Bounou LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De voorgestelde conditionele eindafrekening in de dividendbelasting – Houdbaar in het licht van de Europeesrechtelijke verdragsvrijheden? 2020 J. van den Bogaert LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Levert het Nederlandse informeel kapitaalregime verboden staatssteun op? 2020 J. Rond LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Beperkingen van algemene antimisbruikbepalingen 2020 mr. drs. M.M. Makkinje RA Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Mandatory Disclosure (on)verenigbaar met de Europese verdragsvrijheden? 2020 P. Jansen LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Discrimineren de Nederlandse verliesverrekeningsregels bij uitgaande dividenden? 2020 S.S.M. Schänzer LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
(Beperkende) Zonderonderscheidmaatregelen binnen de sfeer van vrijheid van kapitaalverkeer 2020 U. Isik LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Goedkeuring btw-aftrek gemeenschapsvoorzieningen niet (meer) richtlijnconform 2020-2021 G. Hoogenraad MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Het Hof van Justitie als wetgever?! - Een onderzoek naar hoe het Hof van Justitie belemmeringen zonder onderscheid in het socialezekerheidsrecht oplost 2021 Mr. A.M.H. Sprangers Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Papillon- en zuster fiscale eenheden na Brexit en inwerkingtreding van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 2021 Mr. B. Floren Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Error 404: gelijke behandeling niet gevonden? - Een verhandeling over de nieuwe Europese DAC7 richtlijn vanuit een Nederlands formeelrechtelijk perspectief 2021 Mr. F.R. Mohammad Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Intrekking BIK-regeling, terechte vrees voor onrechtmatige staatssteun? 2021 Mr. F.P. Lust Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
GAAR: the last State aid capstone? 2021 E.V. Oleynikova Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Fiscale staatssteun: hanteert de Europese Commissie te ruim geformuleerde definities van de begrippen selectiviteit en voordeel? 2021 M. Kreder MSc Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Origin shopping as a result of rules of origin 2021 Mr. A.A. Castro Paredes Post-Master in EU Customs Law
The legal framework governing imports of medicinal products for human use in the EU 2021 Mw. A.L. Lübcke Post-Master in EU Customs Law
Wordt (strafrechtelijk) vervolgd? - Een onderzoek naar de toepassing van de verlengde verjaringstermijn bij het innemen van een pleitbaar standpunt 2021 Mw. F.E. Dekker Post-Master in EU Customs Law
Remission and repayment of import duties and amendment of customs declarations – changes under the UCC 2021 Mw. F.S. Stefopoulou Post-Master in EU Customs Law
Can the emergence of blockchain technology play a role in supporting global trade processes? 2021 Mr. J.I. Ali Post-Master in EU Customs Law
De BTI; beter iets dan niets? 2021 Mw. L.M.A. Gilhuijs Post-Master in EU Customs Law
Cascading preferential origin, lost in treacherous waters? 2021 Mr. L.C. de Wit Post-Master in EU Customs Law
Intra EU B2C afstandsverkopen van accijnsgoederen - Bezint, eer ge begint! 2021 Mw. E.W.L. Metzemaekers Post-Master in EU Customs Law
Preferential Origin: Analysis of the post-Brexit free trade agreements of the UK on the proof of preferential origin and its effect on the supply chains of the businesses 2021 Mr. O. Alkis Alp Post-Master in EU Customs Law
Post-Clearance Recovery of Customs Duties and the Level of Legal Certainty Provided by Binding Tariff Information and Preferential Statement on Origin to EU Importers 2021 Mw. R. Aranda de Nadai Post-Master in EU Customs Law
ANALYSIS OF OPERATING MODEL RESTRUCTURING ON CUSTOMS VALUATION: A CASE STUDY 2021 Mr. Y. Xue Post-Master in EU Customs Law
Artikel 173 DWU: (g)een vergissing? 2021 Shirley Hidders-Li Post-Master in EU Customs Law
Pijler 2: invoering van een minimaal belastingtarief en maximale regeldruk 2022 Mr. F.E. Kramer Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Inhoud en strekking van algemene antimisbruikbepalingen 2022 Mr. drs. L.M. Nijssen RA RB Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Doelvermogens in Europees perspectief 2022 R. Kos LL.M Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Unshell-richtlijn, something to reveal? 2022 W. Boei LL.M Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Vestigingsplaatsficties en grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen 2022 S.A. Alderlieste MSc Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Substance volgens de EU Unshell richtijn versus de EU anti-misbruikdoctrine 2022 J. Verkerk MSc Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Comparing the participation exemption in the Dutch corporate income tax with the participation exemption in the global minimum tax 2022 R.J.P. Meuwissen, LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Het voorgestelde fiscale kwalificatiebeleid rechtsvormen: wel of geen match? 2022 R.J.A. Slaats MSc Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De verlengstukgedachte in het kader van de houdsterproblematiek 2022 A.P.J. van den Ven MSc Post-Master Indirecte Belastingen
De contouren van het gebouw in de btw 2022 mr. E.H.M. Claassen Post-Master Indirecte Belastingen
Aftrekbepaling bij een profit split methode binnen concernverband? - Een mythologisch pad voor een ander aanleggen 2022 mr. E.S.J. de Ruijter Post-Master Indirecte Belastingen
Een bestemmingswijziging voor de herzieningsregeling 2022 mr. F. Post Post-Master Indirecte Belastingen
Het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken in de btw 2022 J.E. Soree MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Administratieve en rapportageverplichtingen voor e-commerce platformen - Click & Collect voor de fiscus? 2022 A.J.C. van den Eijnden MSc Post-Master Indirecte Belastingen
Het stopzetten van een 'beoogde' economische activiteit, wat kost dat? 2022 K.E. Oudshoorn MSc Post-Master Indirecte Belastingen
De overgang van een algemeenheid van goederen in de btw, te krap, te ruim of toch oke? 2022 L. van der Meer MSc Post-Master Indirecte Belastingen
De complexiteit van de overdracht van een verhuurd complex - Een onderzoek naar de reikwijdte van het niet-leveringsbeginsel? 2022 L.A.A. Schonenberg MSc Post-Master Indirecte Belastingen
De btw-compensatiegerechtigde handeling in een later stadium 2022 J.L. van Verseveld LLM Post-Master Indirecte Belastingen
De vereenvoudigde ABC-regeling is zo lastig nog niet 2022 mr. M.N.W. Dekker Post-Master Indirecte Belastingen
De vaste inrichting in de btw: geen uitgekristalliseerd begrip 2022 M. Winkelhorst MSc LLM Post-Master Indirecte Belastingen
Geen recht op aftrek van btw bij inbreng in natura door een holdingvennootschap - Een analyse naar de reikwijdte en de impact van het arrest W GmbH 2022 mr. M.G.M. van Steen Post-Master Indirecte Belastingen
De One Stop Shop voor overbrenging van eigen goederen - oplossing of overbrenging van het probleem? 2022 R.A. Versteeg LLM Post-Master Indirecte Belastingen
Houden van aandelen: behoud van recht op aftrek ondanks het arrest W GmbH? 2022 mr. R.P.G. Verstegen Post-Master Indirecte Belastingen
Een pleidooi voor een ruimere toepassing van de fiscale eenheid als een concernregeling 2022 mr. drs. S.M. van den Hoek Post-Master Indirecte Belastingen
Preferential origin on returned goods, fact or fiction? 2022 D.C.J. Zwetsloot LL.M. Post-Master in EU Customs Law
Are anti-dumping and countervailing measures effective and commercially feasible tools in protecting domestic markets and facilitating fair trade, particularly in the context of biofuels and combatting climate change? 2022 C.E. Roche Post-Master in EU Customs Law
AEO status and its importance for a company 2022 N. Hoffmann MBA Post-Master in EU Customs Law
Praktische douane-problematiek: het voeren van een gescheiden boekhouding met betrekking tot de oorsprong van goederen 2022 J.J. Birtantie LL.M. Post-Master in EU Customs Law
Sustainable Development as principle of EU Customs Law 2022 E. Zawadzinska MSc Post-Master in EU Customs Law
Managing origin in complex supply chains – EU reconsignment center in post-Brexit environment 2022 J. Kašuba MSc Post-Master in EU Customs Law
Digital technologies for a better trade future 2022 B. Ruiz Moreno MBA Post-Master in EU Customs Law
How to deal with clinical trials in the world of EU VAT 2022 Carmen Bento Post-Master EU VAT
Analysis on the VAT treatment of the Supply of Non-Fungible Tokens (NFTs) that Grant Limited Right of Use of an Underlying Digital Asset 2022 Enderson Velasquez Post-Master EU VAT
The position of the VAT fixed establishment in light of the Berlin Chemie case 2022 Joris Marcic Post-Master EU VAT
The VAT treatment of NFTs in the EU 2022 Laura Alarcon-Diaz Post-Master EU VAT
Striking a balance: the inherent tension between the policy objective of the global minimum tax (Pillar 2) and the fiscal sovereignty of jurisdictions in light of tax incentive regimes 2023 Laura den Ridder LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Het voorkomen van ‘opknippen’ in een staatssteunrechtelijk perspectief 2023 mr. Andreas de Wit Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Substance en sancties ‘De verhouding tussen ATAD 3 en de Nederlandse substance wetgeving’ 2023 mr. Melanie Nieboer-Holterman Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De verwachte gevolgen van de aangekondigde aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid (buitenlandse) rechtsvormen voor de toepassing van de Nederlandse hybridemismatch-bepalingen 2023 mr. Karina Renes Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De dividendbelastingpositie van buitenlandse beleggingsfondsen onder het primaire EU-recht 2023 Janine Meijs LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De substance-indicatoren onder ATAD3: onderzoek naar de doeltreffendheid en EU-houdbaarheid 2023 mr. Larissa Praat Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De overeenkomsten en verschillen tussen de vaste inrichting in de Wet VPB 1969 enerzijds en de Wet Minimumbelasting 2024 anderzijds 2023 mr. Jelle Sjollema Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Intra-groep handel in GloBE-ETR procentpunten 2023 Noud de Grood MSc Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Pacta sunt servanda? 2023 Arlene de Leeuw-Schoneveld LLM Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Fiscale staatssteun en rulings: de zoektocht naar het juiste referentiestelsel 2023 mr. Patrick van de Werken Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
Materieel werkgeverschap in de loonbelasting en EU sociale zekerheid – naar een geharmoniseerd stelsel? 2023 mr. Richard Bierlaagh Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht
De fiscale eenheid btw over de grens? 2023 L.L.M. A.G. Shah Post-Master Indirecte Belastingen
Is een winstoogmerk vereist voor (typisch) ondernemerschap? Een analyse van de arresten Gmina O. en Gmina L. 2023 Mr. A. Post Post-Master Indirecte Belastingen
“And the VAT goes around and around” Bewijslast “wist of had moeten weten“ bij btw-(carrousel)fraude 2023 C. van den Brink Post-Master Indirecte Belastingen
Belangenafweging - Btw-aftrek op verkoopkosten bij Target 2023 Mr. J. Blankendaal Post-Master Indirecte Belastingen
De btw-behandeling van ketentransacties bij uitvoer op basis van EU regelgeving 2023 L.L.M. J.L.G. Roelofs Post-Master Indirecte Belastingen
Afnemerschap van OG-diensten - Hoe dient de afnemer van een OG-dienst te worden bepaald als er meerdere belanghebbenden zijn? 2023 Mr. K. Feleus Post-Master Indirecte Belastingen
Het Aquila Part Prod Com arrest en de lopende zaak P. sp. z o.o.: de problematiek omtrent de invulling van het vereiste 'wist of had moeten weten' 2023 Mr. L.R.W. Respen Post-Master Indirecte Belastingen
Navigeren door btw-regelgeving: de complexiteit van elektrisch auto opladen in de EU 2023 Mr. M.P.C. Bot MSc. Post-Master Indirecte Belastingen
Samenstellen, of niet samenstellen? Een verhandeling over de impact van het leerstuk van de samengestelde prestatie op de btw-kwalificatie van onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden. 2023 Drs. N.B. Brouwer Post-Master Indirecte Belastingen
Meervoudig in gebruik, maar niet eenvoudig in uitleg - Rechtsinstrumenten die een rechter voorhanden heeft om tot een juiste kwalificatie van vouchers te komen 2023 L.L.M. N.R. Jouby Post-Master Indirecte Belastingen
De digitale rapportageverplichtingen in VAT in the Digital Age: dé oplossing voor de bestrijding van georganiseerde internationale btw-fraude? 2023 Drs. R.E.R Clahsen Post-Master Indirecte Belastingen
HvJ Euler Hermes: invloed op de Nederlandse btw-praktijk? 2023 Mr. W. Alexandridis Post-Master Indirecte Belastingen
De levering in artikel 3, lid 2 van de Wet op de omzetbelasting 1968 is gekoppeld aan de vergoeding; leidt dit tot situaties die in strijd zijn met de Btw-richtlijn? 2023 Y. Lachkar MSc. Post-Master Indirecte Belastingen
Het vertrouwensbeginsel in de douanepraktijk: does it make “Sense”? 2023 Hicham Mezouar LL.M Post-Master in EU Customs Law