More about EFS

Post-Master Indirecte Belastingen

Met de Nederlandstalige Post-Master Indirecte Belastingen biedt EFS hoogwaardig postacademisch onderwijs voor professionals die zich verder willen verbreden en verdiepen in de werking en toepassing van het Europese- en nationale recht in de omzetbelasting. De post-master bestaat uit wekelijkse middag- en avond bijeenkomsten (dinsdagen) in de periode van 10 september tot en met dinsdag 3 december 2024.

Belangrijkste voordelen

  • Hoogwaardige opleiding
  • Eén middag en avond per week
  • Gespecialiseerde docenten
  • Ruime netwerkmogelijkheden
  • Verbinding theorie en praktijk

In de Post-Master Indirecte Belastingen worden diverse onderwerpen geïntegreerd belicht. De EU-rechtelijke benadering staat daarbij op de voorgrond.

Vanwege de toenemende rol van indirecte belastingen binnen het fiscale spectrum, wordt de focus gelegd op de onderwerpen die relevant zijn voor iedere ervaren fiscalist die werkzaam is op het terrein van de BTW.

De meest actuele ontwikkelingen binnen bekende BTW-thema’s worden behandeld zoals belastingplicht, plaats van dienst, maatstaf van heffing en aftrek van voorbelasting.

Ook wordt ingezoomd op specifieke onderwerpen als holdingproblematiek, misbruik van recht en diverse vrijstellingen, waarbij specifieke aspecten die relevant zijn voor de financiële sector ook uitgebreid aan bod komen.

Daarnaast wordt ingegaan op aanverwante thema’s, zoals het wetgevingsproces, de controle ondernemingsstrategieën, zodat ook de context van de regelgeving en de BTW-processen beter worden begrepen. Speciale aandacht wordt besteed aan de invloed die technologische ontwikkelingen hebben op de btw-functie binnen een concern.

Om de post-master succesvol af te ronden dienen de cursisten een verhandeling te schrijven en deze te verdedigen voor de examencommissie van EFS.

De colleges worden verzorgd door vooraanstaande gastsprekers en gerenommeerde hoogleraren afkomstig uit verschillende hoeken van het fiscale speelveld. Ze zijn ervaren docenten en toonaangevend op hun terrein, waardoor een hoog opleidingsniveau gegarandeerd is.

Iedere fiscalist met minimaal twee jaar relevante werkervaring in de belastingadviespraktijk, het bedrijfsleven, de wetenschap, de rechterlijke macht, de ministeries of de Belastingdienst nodigen wij van harte uit om aan de post-master deel te nemen.

Het programma is gericht op professionals uit de fiscale praktijk met twee tot negen jaar werkervaring, die zich willen verbreden en verdiepen op het terrein van de omzetbelasting. Iedere fiscalist in de belasting adviespraktijk, het bedrijfsleven, de wetenschap, de rechterlijke macht, de ministeries of de Belastingdienst nodigen wij van harte uit om aan de post-master deel te nemen. Door de diversiteit van de deelnemers biedt de opleiding een buitengewone kans om uw netwerk verder uit te bouwen en te versterken.

Gezien het hoge niveau van de opleiding wordt van de deelnemers verwacht dat ze een (academische) fiscale opleiding succesvol hebben afgerond en minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben.

WEEK 1 | DINSDAG 10 SEPTEMBER 2024

13.30 – 14.00 Opening
Prof. dr. Madeleine Merkx & mr. Rakesh Ghirah
14.00 – 17.00 Algemene beginselen van het EU-recht
Prof. dr. Peter Kavelaars
18.00 – 21.00 Misbruik van recht en fraude
Prof. dr. Herman van Kesteren

 

WEEK 2 | DINSDAG 17 SEPTEMBER 2024

14.00 – 17.00 Belastingplicht
Prof. dr. Gert-Jan van Norden
18.00 – 21.00 Publiekrechtelijke lichamen en subsidies
n.t.b.

 

WEEK 3 | DINSDAG 24 SEPTEMBER 2024

14.00 – 17.00 Concernproblematiek I
Prof. dr. Herman van Kesteren & Prof. mr. dr. Simon Cornielje
18.00 – 21.00 Concernproblematiek II
Prof. dr. Herman van Kesteren & Prof. mr. dr. Simon Cornielje

 

WEEK 4 | DINSDAG 1 OKTOBER 2024

14.00 – 17.00 Maatstaf van heffing
Mr. dr. Bart Heijnen
18.00 – 21.00 Btw-aspecten van vouchers
Prof. dr. Jeroen Bijl

 

WEEK 5 | DINSDAG 8 OKTOBER 2024

14.00 – 17.00 Aftrek van voorbelasting I
Mr. Rakesh Ghirah & Mr. drs. Matthijs Ziepzeerder
18.00 – 21.00 Aftrek van voorbelasting II
Mr. Rakesh Ghirah & Mr. drs. Matthijs Ziepzeerder

 

WEEK 6 | DINSDAG 15 OKTOBER 2024

14.00 – 17.00 Intra-communautaire goederenhandel
Prof. dr. Ad van Doesum
18.00 – 21.00 Plaats van dienst, vaste inrichting
Prof. dr. Madeleine Merkx

 

WEEK 7 | DINSDAG 22 OKTOBER 2024

14.00 – 17.00 Douanerechten, heffingen bij invoer
Prof. mr. dr. Walter de Wit
18.00 – 21.00 Onroerend goed
Mr. dr. Martijn Albers

 

DINSDAG 23 OKTOBER  2024
Herfstvakantie, geen cursusdag

 

WEEK 8 | DINSDAG 5 NOVEMBER 2024

14.00 – 17.00 Vrijstellingen: medisch, onderwijs,
sociaal-cultureel I
Drs. Leo Mobach 
18.00 – 21.00 Vrijstellingen: medisch, onderwijs,
sociaal-cultureel I
Mr. drs. Irene Reiniers

 

WEEK 9 | DINSDAG 12 NOVEMBER 2024

14.00 – 17.00 Financiële vrijstellingen I
Mr. Edwin van Kasteren & Michel Voets
18.00 – 21.00 Financiële vrijstellingen II
Mr. Edwin van Kasteren & Michel Voets

 

WEEK 10 | DINSDAG 19 NOVEMBER 2024

14.00 – 17.00 Internationale & nationale ontwikkelingen in het fiscale toezicht I
Prof. mr. dr. Lisette van der Hel – van Dijk RA & Mr. Menno Griffioen
18.00 – 21.00 Internationale & nationale ontwikkelingen in het fiscale toezicht II
Prof. mr. dr. Lisette van der Hel – van Dijk RA & Mr. Menno Griffioen

 

WEEK 11 | DINSDAG 26 NOVEMBER 2024

14.00 – 17.00 Wetgevingsproces
Pieter Bouwhuis 
18.00 – 21.00 BTW & technologie
Mr. Rishi Gainda & Mr. Rogier Vanhorick

 

WEEK 12 | DINSDAG 3 DECEMBER 2024

14.00 – 17.00 Controle en boete, fraude en strafrecht
Mr. Harold Asbreuk & Mr. John Heezen
18.00 – 21.00 Btw ondernemingsstrategieën in Europa
Em. prof. dr. Han Kogels en panelleden uit het bedrijfsleven

 

Week 5/6, 2025
Mondelinge verdediging van verhandeling

MR. DR. MARTIJN ALBERS

Erasmus School of Law
Notaris bij Albers en van Tienen notarissen
 

‘Onroerend goed’

MR. HAROLD ASBREUK

Advocaat bij Loyens & Loeff

‘Controle en Boete, Fraude en Strafrecht’

PROF. DR. JEROEN BIJL

Associate Partner bij the VAT Consultancy Firm
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
Professor Indirecte Belastingen Nyenrode Business University

‘Btw-aspecten van vouchers’

PIETER BOUWHUIS

Afdelingshoofd Btw en Overdrachtsbelasting Ministerie van Financiën
Docent Universiteit Leiden

‘Wetgevingsproces’

DRS. DIEKS BOSWINKEL

Partner Quantax Belastingsadviseurs B.V. 

‘Publiekrechtelijke lichamen en subsidies’

PROF. MR. DR. SIMON CORNIELJE

Hoogleraar VU Amsterdam
Director PwC

‘Concernproblematiek I en II’

PROF. DR. AD VAN DOESUM

Hoogleraar Maastricht University
Belastingadviseur PwC
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag

‘Intra-communautaire goederenhandel’

MR. RISHI GAINDA

Director Tax Technology & Indirect Taxation bij Unilever

‘BTW & technologie’

MR. MENNO GRIFFIOEN

Head Learning & Development bij de Belastingdienst,
Docent Nyenrode Busineness Universiteit

‘Toezicht en controle in EU-perspectief’

MR. JOHN HEEZEN

Belastinginspecteur, Belastingdienst

‘Controle en Boete, Fraude en Strafrecht’

MR. DR. BART HEIJNEN

Partner Indirect Tax Loyens & Loeff,
Docent Nyenrode Business University

‘Maatstaf van heffing’

PROF. MR. DR. LISETTE VAN DER HEL – VAN DIJK RA

Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit
Strategisch Adviseur Handhavingsregie, Belastingdienst

‘Toezicht en controle in EU-perspectief’

MR. EDWIN VAN KASTEREN

Director PwC

‘Financiële vrijstellingen I en II’

PROF. DR. PETER KAVELAARS

Hoogleraar Erasmus School of Economics
Voorzitter EFS

‘Algemene beginselen van het EU-recht’

PROF. DR. HERMAN VAN KESTEREN

Hoogleraar Tilburg University
Partner PwC

‘Concernproblematiek I en II’
‘Misbruik van recht’

EM. PROF. DR. HAN KOGELS

Erasmus School of Law

‘Btw ondernemingsstrategieën in Europa’

PROF. MR. DR. MADELEINE MERKX

Hoogleraar Erasmus School of Law
Partner BDO, Programma Directeur EFS,

‘Plaats van dienst, vaste inrichting’

DRS. LEO MOBACH

Docent Erasmus School of Law
KPMG Meijburg & Co (Of Counsel)

‘Vrijstellingen: medisch, onderwijs, sociaal-cultureel I en II’

PROF. DR. GERT-JAN VAN NORDEN

Hoogleraar Tilburg University
Partner Meijburg & Co

‘Belastingplicht’

MR. DRS. IRENE REINIERS

Partner KPMG Meijburg & Co

‘Vrijstellingen: medisch, onderwijs, sociaal-cultureel I en II’

MR. ROGIER VANHORICK

Partner en Global Digital Leader
Indirect Tax bij Deloitte

‘BTW & technologie’

MR. MICHEL VOETS

Global Head of Indirect Tax ING

‘Financiële vrijstellingen I & II’

PROF. MR. DR. WALTER DE WIT

Hoogleraar Erasmus School of Law
Partner EY

‘Douanerechten, heffingen bij invoer’

MR. DRS. MATTHIJS ZIEPZEERDER

Docent Universiteit Amsterdam
Belastingdienst Utrecht

‘Aftrek van voorbelasting I en II’

PROF. DR. MADELEINE MERKX

Programma Directeur
Madeleine Merkx is hoogleraar indirecte belastingen aan de Erasmus School of Law en Seminar Director van het EFS Top-Level Seminar inzake EU VAT. Zij is partner bij het Bureau Vaktechniek van BDO. Daarnaast is zij redacteur van MBB, NLFiscaal kennisbank en FED en vaste medewerker van WFR, BNB, Btw-bulletin en Taxvisions.

MR. RAKESH GHIRAH

Programma Coördinator
Rakesh Ghirah is als associate Partner Indirect Tax verbonden aan Londen & Van Holland. Hij houdt zich binnen de afdeling Indirect Tax bezig met de btw-advisering van diverse soorten klanten en geeft regelmatig btw-trainingen op maat. Daarnaast houdt hij zich bezig met de ontwikkeling en begeleiding van consultants en is hij tevens werkzaam als scriptie-begeleider bij het departement law & tax van de Erasmus Universiteit. Voorheen heeft hij als btw-specialist gewerkt bij de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.

Data
De collegeperiode start dinsdag 10 september en eindigt dinsdag 3 december 2024.

Tijden
Iedere dinsdag vinden twee bijeenkomsten plaats van ieder drie uur (14:00-21:00).

Tijdsbeslag
Naast de verplichte aanwezigheid op tien van de twaalf cursusdagen, dient u rekening te houden met de voorbereiding van de colleges – gemiddeld een ochtend per collegedag – en het schrijven van de verhandeling ten behoeve van het mondeling examen.

Locatie
De opleiding vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Erasmus Universiteit Rotterdam,
Campus Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3000 DR Rotterdam
tel (010) 408 14 76
Kleine kaart weergeven

Cursusgeld
Deelname PMIB €7.200,- Inclusief cursusmateriaal en maaltijden.

Indien binnen een periode van twaalf maanden door een cursist wordt deelgenomen aan een andere postmaster wordt een korting van 10% verleend op de cursusprijs van beide postmasters. Voorwaarde is dat van elke postmaster de volledige programma’s, c.q. alle modules worden gevolgd.

Taal
De voertaal van het programma is Nederlands.

Groepsgrootte
Groepen bestaan uit maximaal 25 deelnemers, teneinde actieve participatie optimaal te realiseren.

Toelatingseisen
Gezien het hoge niveau van de opleiding zijn de toelatingseisen gesteld op een voltooide academische fiscale opleiding en ten minste twee jaar relevante praktijkervaring.

Disclaimer
EFS behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen betreft het beleid, het programma, het cursusgeld en andere zaken vermeld op deze website. Bij aanmelding gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

Accreditatie / Permanente educatie
De opleiding is geaccrediteerd. Door deelname komt u in aanmerking voor PE-punten.
Dit geldt in elk geval voor NOB- en RB-leden. Het volgen van de gehele post-master kwalificeert naar onze mening voor 72 uren. Meer informatie kunt u vinden op de EFS-website en de website van uw beroepsorganisatie.

Certificaat
Bij deelname aan de Post-Master ontvangt u, na verdediging van uw verhandeling, een certificaat. De opleiding wordt afgesloten met een feestelijke buluitreiking.

Studiemateriaal
Uitgebreid digitaal studiemateriaal wordt ruim voor aanvang van de modules verstrekt aan de cursisten.

Contact
Voor informatie betreffende de inhoud van het programma en kwalificatievereisten kunt u terecht bij:

Rakesh Ghirah
Programma Coördinator PMIB
ghirah@law.eur.nl
+31 (0) 6 11 87 19 74

U kunt zich aanmelden voor de Post-Master Indirecte Belastingen – leergang 2024/2025 – door middel van dit Aanmeldingsformulier.

Door te klikken op de in te vullen velden kunt u het formulier digitaal invullen. U hoeft het formulier dus niet met de pen in te vullen. Na het invullen kunt u het formulier printen en ondertekenen en toezenden naar het op het formulier vermelde adres. Tevens kunt u de geprinte en ondertekende versie inscannen en opsturen naar pmib@erasmusfiscalstudies.nl

For more information

Rakesh GhirahRakesh Ghirah
Programma Coördinator
+31 (0)6 11 87 19 74
ghirah@law.eur.nl

Download brochure

Video

 

Testimonials

Jelke Rouwhorst
Destijds
Belastingadviseur
PwC

“De post-master indirecte belastingen draagt bij aan zowel verbreding als verdieping van btw-kennis. Daarbij biedt de Europeesrechtelijke inslag een verfrissend perspectief. Ook de gevarieerde beroepsachtergronden van de cursisten draagt hier sterk aan bij. Gedurende de cursus wordt je uitgedaagd om vanuit verschillende invalshoeken bij btw-vraagstukken stil te staan.”

Frank Post
Destijds
Belastingadviseur
BDO

“Vanwege de toenemende rol van indirecte belastingen binnen het fiscale spectrum, is deze opleiding een must voor iedere professional op het terrein van btw. Ik heb vooral genoten van de vele uitdagende discussies en nuancerende gedachtewisselingen met en door vooraanstaande docenten en medecursisten. Ik heb mijn kennis van de indirecte belastingen verdiept en vergroot en bovendien heb ik op een leuke en natuurlijke wijze mijn netwerk kunnen uitbouwen. Ik kan het postacademische traject van harte aanbevelen!”

Wajid Hassan
Destijds
Belastingadviseur
Visser & Visser

“De toegevoegde waarde van de opleiding is dat het verdieping biedt van een breed scala aan onderwerpen. De opgedane kennis is bovendien goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Daarnaast leiden de gedachtewisselingen met vooraanstaande docenten en medecursisten tot nieuwe inzichten. Kortom, het is een uitdagende, diepgaande en waardevolle opleiding.”