More about EFS

Algemene informatie

Data
De collegeperiode start dinsdag 10 september en eindigt dinsdag 3 december 2024.

Tijden
Iedere dinsdag vinden twee bijeenkomsten plaats van ieder drie uur (14:00-21:00).

Tijdsbeslag
Naast de verplichte aanwezigheid op tien van de twaalf cursusdagen, dient u rekening te houden met de voorbereiding van de colleges – gemiddeld een ochtend per collegedag – en het schrijven van de verhandeling ten behoeve van het mondeling examen.

Locatie
De opleiding vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Erasmus Universiteit Rotterdam,
Campus Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3000 DR Rotterdam
tel (010) 408 14 76
Kleine kaart weergeven

Cursusgeld
Deelname PMIB €7.200,- Inclusief cursusmateriaal en maaltijden.

Indien binnen een periode van twaalf maanden door een cursist wordt deelgenomen aan een andere postmaster wordt een korting van 10% verleend op de cursusprijs van beide postmasters. Voorwaarde is dat van elke postmaster de volledige programma’s, c.q. alle modules worden gevolgd.

Taal
De voertaal van het programma is Nederlands.

Groepsgrootte
Groepen bestaan uit maximaal 25 deelnemers, teneinde actieve participatie optimaal te realiseren.

Toelatingseisen
Gezien het hoge niveau van de opleiding zijn de toelatingseisen gesteld op een voltooide academische fiscale opleiding en ten minste twee jaar relevante praktijkervaring.

Disclaimer
EFS behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen betreft het beleid, het programma, het cursusgeld en andere zaken vermeld op deze website. Bij aanmelding gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

Accreditatie / Permanente educatie
De opleiding is geaccrediteerd. Door deelname komt u in aanmerking voor PE-punten.
Dit geldt in elk geval voor NOB- en RB-leden. Het volgen van de gehele post-master kwalificeert naar onze mening voor 72 uren. Meer informatie kunt u vinden op de EFS-website en de website van uw beroepsorganisatie.

Certificaat
Bij deelname aan de Post-Master ontvangt u, na verdediging van uw verhandeling, een certificaat. De opleiding wordt afgesloten met een feestelijke buluitreiking.

Studiemateriaal
Uitgebreid digitaal studiemateriaal wordt ruim voor aanvang van de modules verstrekt aan de cursisten.

Contact
Voor informatie betreffende de inhoud van het programma en kwalificatievereisten kunt u terecht bij:

Rakesh Ghirah
Programma Coördinator PMIB
ghirah@law.eur.nl
+31 (0) 6 11 87 19 74