More about EFS

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de Post-Master Indirecte Belastingen – leergang 2024/2025 – door middel van dit Aanmeldingsformulier.

Door te klikken op de in te vullen velden kunt u het formulier digitaal invullen. U hoeft het formulier dus niet met de pen in te vullen. Na het invullen kunt u het formulier printen en ondertekenen en toezenden naar het op het formulier vermelde adres. Tevens kunt u de geprinte en ondertekende versie inscannen en opsturen naar pmib@erasmusfiscalstudies.nl