More about EFS

EFS - Jean Monnet Symposium
‘Het Caribisch deel van het Koninkrijk: relaties met de EU, met Europees Nederland en overheidsfinanciën’

Donderdag, 4 Juli 2019 | 13.30 – 18.15 | Erasmus University Rotterdam

Tijdens dit symposium (in het Nederlands, gratis, 3 PE punten) zal prof. Ernst Hirsch Ballin de hoofdlezing ‘Ruimte voor variëteit: de Europese Unie en de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden’ uitspreken. Gevolgd door de inleiding ‘It’s a Kingdom Affair’ van Jorien Wuite. Het tweede deel van het symposium staat, met de inleidingen ‘Overheidsfinanciën in het Caribisch deel van het Koninkrijk’ door Ersilia Delannooy en ‘Overheidsfinanciën: continuïteit en houdbaarheid’ door José Jardim, in het teken van de overheidsfinanciën van Curaçao.

Ruimte voor variëteit: de Europese Unie en de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft in zijn rapport “Europese variaties” (september 2018) bepleit om minder krampachtig naar uniformiteit te streven bij onderwerpen van Europese samenwerking. Er zijn vaak verschillende manieren waarmee men een gemeenschappelijk doel kan nastreven. Dat geldt, aldus de WRR, ook voor toetreding van nieuwe lidstaten en voor de relatie tot ultra perifere gebieden van de EU, landen en gebieden overzee en ACP-landen. In het Caribische gebied zijn er voorbeelden van alle drie, maar veranderingen zijn op til nu het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Wat zijn de mogelijkheden voor de Caribische delen van het Koninkrijk om in deze veranderende omgeving gebruik te maken van meer ruimte voor variëteit?

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin is universiteitshoogleraar aan Tilburg University en, als hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam, president van het Asser Instituut voor Internationaal en Europees recht. Hij is lid van de KNAW en de Adviesraad Internationale Vraagstukken en adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Eerder was hij onder meer minister van Justitie (1989-1994 en 2006-2010), minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (1989-1994) en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2010), lid van de Tweede en de Eerste Kamer (1994-1995 resp. 1995-2000) en lid van de Raad van State (2000-2006).

Doelgroep
De doelgroep voor dit symposium bestaat uit fiscalisten uit de adviespraktijk, het bedrijfsleven, de wetenschap, de rechterlijke macht, de advocatuur, de ministeries, de Belastingdienst en de trustkantoren, en politici, beleidsmedewerkers, adviseurs, juristen en wetenschappers uit andere disciplines die betrokken zijn (geweest) met het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Indien u tot de doelgroep behoort en het symposium wilt bijwonen dient zich van te voren aan te melden.

PE-punten
Aan het bijwonen van dit symposium zijn geen kosten verbonden en u kunt in aanmerking komen voor 3 Permanente-Educatiepunten.

Jean Monnet Module
Een Jean Monnet-module is een kort onderwijsprogramma op het gebied van EU-studies aan een instelling voor hoger onderwijs en maakt deel uit van het Europese Erasmus+ programma.
De Jean Monnet-module ‘EU Law and Taxation of the Dutch Caribbean Overseas Countries and Territories’ (EU TDCO) van de Erasmus School of Law, waar de ‘EFS-Jean Monnet Caribisch Fiscaal Recht Summer Course’ deel van uitmaakt, richt zich op de invloed van het Europese recht op de belastingheffing van de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Voor meer informatie: www.eur.nl/lawandtaxation

We kijken er naar uit u donderdag 4 juli a.s. te verwelkomen!

 

With the support of the ERASMUS+
programme of the European Union

Aanmelden

Symposium Voorzitter
Prof. dr. Peter Kavelaars

Symposium Coördinator
Mr. Germaine Rekwest

Sprekers
Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin
Drs. Jorien Wuite
Drs. Ersilia de Lannooy
Dr. José Jardim

Programma

13:30-14:00 Ontvangst
14:00-14:15 Opening - Prof. Fabian Amtenbrink, Prof. Peter Kavelaars en Germaine Rekwest
14:15-14:45 Ruimte voor variëteit: de Europese Unie en de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden - Prof. Ernst Hirsch Ballin
14:45-15:15 It’s a Kingdom Affair - Jorien Wuite
15:15-15:45 Pauze
15:45-16:15 Overheidsfinanciën in het Caribisch deel van het Koninkrijk - Ersillia de Lannooy
16:15-16:45 Overheidsfinanciën; continuïteit en houdbaarheid - Dr. José Jardim
16:45-17:05 Q&A-sessie en discussie
17:05-17:15 Afsluiting
17:15-18:15 Netwerkborrel

Locatie

Erasmus University Rotterdam
Campus Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3052 PA Rotterdam
The Netherlands

Sprekers

Prof. Dr. Fabian Amtenbrink

Hoogleraar en Vicedecaan Erasmus
School of Law, Scientific Director European
Research Centre for Economic and
Financial Governance (EURO-CEFG)

Prof. dr. Peter Kavelaars

Hoogleraar Erasmus School of Economics,
Hoogleraar University of Curaçao,
Secretaris-penningmeester EFS

Mr. Germaine Rekwest

Wetenschappelijk docent Erasmus School
of Law, Houder Jean Monet-module ‘EU
Law and Taxation of the Dutch Caribbean
Overseas Countries and Territories’

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin

Hoogleraar Tilburg University, President
T.M.C. Asser Instituut voor internationaal
en Europees recht

Drs. Jorien Wuite

Gevolmachtigde Minister Sint Maarten

Drs. Ersilia de Lannooy

Adjunct Directeur Gedragstoezicht en
Financiële Stabiliteit Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten, Gastdocent
University of Curaçao, Actief in Financiële Educatie

Dr. José Jardim

Directeur Centrale Bank Curaçao

EFS, Erasmus University Rotterdam

EFS is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

EFS is al ruim 25 jaar een toonaangevend onderwijs- en onderzoeksinstituut op het gebied van de internationale en Europese fiscaliteit.

EFS richt zich tot de omzetbelasting, douane en de inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting met een Europese en internationale component.

Naast het regelmatig organiseren van academische symposia, lezingen en conferenties biedt EFS een breed scala aan post-masteropleidingen, top-level seminars en summer courses.

EFS-programma's worden gegeven door gerenommeerde hoogleraren en vooraanstaande gastsprekers. Alle docenten zijn zeer ervaren en toonaangevend op hun terrein.

De programma’s zijn gericht op professionals uit de fiscale praktijk met een aantal tot meerdere jaren werkervaring. Door de diversiteit in de achtergronden van deelnemers en sprekers is EFS een uniek platform voor kennisuitwisseling en netwerken.

For more information
Video