More about EFS

Evaluatie Formulier

EFS-Conferentie ‘Jongleren met bronbelastingen in de strijd tegen belastingontwijking‘

Donderdag 10 oktober 2019 | 13.30 – 18.15 | Erasmus University Rotterdam

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van dit formulier.

 

1. Bent u tevreden over het gehele conferentie?

 

2. Heeft de conferentie aan uw verwachtingen voldaan?

 

3. Hoe waardevol was de rol c.q. inleiding voor u van:

Zeer
Goed
Redelijk
Niet
prof. dr. Peter Kavelaars
Conferentie Voorzitter

prof. dr. Arnaud de Graaf
‘Belastingverdragen en bronstaatheffingen’

dr. Jan Vleggeert
‘Primaire EU recht, jurisprudentie Hof van Justitie’

mr. Suniel Pancham
‘Europese richtlijnen en bronstaatheffingen’

 

4. Wat vond u van de locatie en faciliteiten?

Uitmuntend
Goed
Redelijk
Slecht
Zeer slecht

 

Opmerkingen

 

5. Zou u eventueel aan een volgende EFS-conferentie willen deelnemen?

Ja
Misschien
Nee

 

Opmerkingen

 

6. Zijn er onderwerpen die u in een toekomstige conferentie behandeld wilt zien?

Opmerkingen

 

7. Hoe ontvangt u het liefst de hand-outs?

Print
Digitaal
Beiden

 

8. Hoe bent u op de hoogte gesteld van deze conferentie?