More about EFS

EFS Rondetafelconferentie

Begin 2021 | Erasmus University Rotterdam

De EFS Rondetafelconferentie is een unieke gelegenheid om in een dag uw kennis over een specifiek fiscaal thema te verbreden en te verdiepen én tegelijkertijd meer inzicht te krijgen in de soms tegenstrijdige belangen en gedachtegangen van andere spelers in het fiscale veld. Kenmerkend is de vrije gedachtewisseling op basis van gelijkwaardigheid onder de Chatham House Rules.

Tijdens een EFS Rondetafelconferentie wordt op hoog academisch niveau en met oog voor de praktijk een specifiek thema besproken en bediscussieerd. Deelnemers met verschillende achtergronden gaan met elkaar in discussie op basis van inleidingen gehouden door gezaghebbende sprekers en onder leiding van een ervaren voorzitter. Het verschil in achtergrond zorgt voor een optimale behandeling van het thema waarbij alle facetten, belangen en invalshoeken de revue kunnen passeren.

Een EFS Rondetafelconferentie brengt jonge professionals bijeen en draagt bij aan het verder ontwikkelen tot een fiscale specialist met een stevige vaktechnische basis.

Belangrijkste voordelen

 • Thema’s op het gebied van de directe en indirecte belastingen vanuit Europees en internationaal perspectief;
 • Gespecialiseerde en toonaangevende sprekers;
 • Geselecteerde deelnemers;
 • Sprekers en deelnemers vanuit Belastingdienst, Ministerie, adviespraktijk, bedrijfsleven, rechterlijke macht en de wetenschap
 • Uitgebreide mogelijkheden tot discussie;
 • Besloten karakter;
 • Eén dag per thema;
 • Ruime netwerkmogelijkheden.

Chatham House Rule

Onder de Chatham House Rule zijn deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van een andere deelnemer, mag nadien op welke manier dan ook worden onthuld.

Voor Wie?

De EFS Rondetafelconferentie richt zich op jonge professionals die zich bezighouden met het betreffende thema bij diverse organisaties binnen de fiscale praktijk. Deelnemers aan eerdere bijeenkomsten waren bijvoorbeeld werkzaam bij de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën, Het Ministerie van Economische Zaken, de adviespraktijk, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht en de wetenschap.

Deelname aan een EFS Rondetafelconferentie staat open voor fiscalisten met minimaal vijf en maximaal tien jaar relevante praktijkervaring die beschikken over een academisch werk- en denkniveau en een duidelijk profiel op of bijzondere interesse in het onderwerp van de bijeenkomst. De EFS Rondetafelconferentie gaat uit van actieve participatie.

Eerstvolgende EFS Rondetafelconferentie
‘Successierecht: de impact van Internationaal en Europees recht in grensoverschrijdende situaties’.

Begin 2021 organiseert EFS de besloten Rondetafelconferentie ‘Successierecht: de impact van Internationaal en Europees recht in grensoverschrijdende situaties’. De adviseur, de belastingplichtige en de Belastingdienst worden in toenemende mate geconfronteerd met de impact van de internationale en Unierechtelijke ontwikkelingen op de toepassing van de Nederlandse wetgeving. Dit geldt zowel voor het civiele recht als het fiscale recht. Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden tot estate planning in een internationale context.

De huidige tijd vraagt om een breed overzicht en gedegen inzicht in de diverse ontwikkelingen. Deze EFS Rondetafelconferentie staat daarom in het teken van de invloed van het Internationale en Europese recht op schenking- en erfbelastingen in een grensoverschrijdende situatie. Mogelijke risico’s én kansen worden besproken.

Er worden maximaal 20 deelnemers uitgenodigd.

Programma

Programma Rondetafelconferentie ‘Successierecht: de impact van Internationaal en Europees recht in grensoverschrijdende situaties’.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de EFS Rondetafelconferentie ‘Successierecht: de impact van Internationaal en Europees recht in grensoverschrijdende situaties’ via dit aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier

Programma Management

prof. dr. Peter Kavelaars

Programma Directeur

Mr. Ciska Wisman

Programma Coördinator

Contact

Neem voor meer informatie over de Rondetafelconferenties en/of aanmelding contact op met Ciska Wisman. E-mail: wisman@erasmusfiscalstudies.nl
Telefoon: +31 (0)6 539 55 706.

Permanente Educatie

Deelname aan een EFS Rondetafelconferentie kwalificeert volgens EFS als permanente educatie voor NOB- en RB-leden. Zie voor meer informatie over permanente educatie en de voorwaarden voor bijvoorbeeld het verkrijgen van PE-punten of PE-uren de website van uw beroepsorganisatie.

Eerdere EFS Rondetafelconferenties

2019

 • ‘Formeel Belastingrecht: de impact van Internationaal en Europees recht’
 • ‘Global Mobility: de actualiteit van de verborgen aandachtspunten’

2018

 • ‘De juiste maatstaf van heffing? Veranderende BTW-regels bij vouchers, subsidies en e-commerce’
 • ‘Fiscale eenheidsregime: afschaffen of aanpassen? Welke toekomst is er voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting?’

For more information

Martijn Schippers, LLM
Conference Coordinator
+31 (0) 6 290 841 86
schippers@law.eur.nl

Video